Câteva propuneri de modificare a Codului penal, Codului de procedură penală și altor acte normative

CÂTEVA PROPUNERI DE MODIFICARE A CODULUI PENAL,

CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ ȘI ALTOR ACTE NORMATIVE

 

 1. PRECIZĂRI PRIVIND SCOPUL ȘI FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR DE MODIFICARE

În data de 19 aprilie 2017, Ministerul Justiției a l-a lansat în dezbatere publică un proiect de lege, prin care propune modificarea Codului penal, Codului de procedură penală, Legii nr. 302/2004 și Legii nr. 253/2013[1]. Scopul declarat de inițiator este acela de a pune în acord dispozițiile din aceste acte normative cu deciziile Curții Constituționale și de a transpune anumite directive ale UE (Directiva 2014/42/UE și Directiva 2016/343/UE).

În materialul de față facem câteva propuneri de modificare a legislației penale, în plus față de cele cuprinse în proiectul întocmit de Ministerul Justiți...

Mai mult Articole

Reglementează Legea nr. 25/2017 o superimunitate în favoarea avocaților sau este vorba despre normalitate? Analiza art. 35, art. 39 și art. 46 din legea nr. 51/1995, în lumina deciziei ccr nr. 23/2017

REGLEMENTEAZĂ LEGEA NR. 25/2017 O SUPERIMUNITATE ÎN FAVOAREA AVOCAȚILOR SAU ESTE VORBA DESPRE NORMALITATE? ANALIZA ART. 35, ART. 39 ȘI ART. 46 DIN LEGEA NR. 51/1995, ÎN LUMINA DECIZIEI CCR NR. 23/2017

1. Preambul

În data de 28 martie 2017, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 25/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat[1].

Așa cum vom demonstra mai jos, Legea nr. 25/2017 nu reglementează o superimunitate în favoarea avocaților, ci pune în acord legislația privind profesia de avocat cu noile realități juridice. Modificările și completările aduse Legii nr. 51/1995 sunt firești, utile și, totodată, necesare.

Deși am făcut o analiză a dispozițiilor Legii nr...

Mai mult Articole

Prezumția de nevinovăție și principiul proporționalității. Două cazuri recente de încălcare a acestor principii

PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE ȘI PRINCIPIUL PROPORȚIONALITĂȚII. DOUĂ CAZURI RECENTE DE ÎNCĂLCARE A ACESTOR PRINCIPII

 

 

1. Conținutul principiului prezumției de nevinovăție

Principiul prezumției de nevinovăție este principiul fundamental al dreptului ce constă în presupunerea că o orice persoană este nevinovată (inocentă) până pronunțarea unei hotărâri de condamnare.

Așa cum s-a arătat în doctrină, prezumția de nevinovăție a fost proclamată, pentru prima dată ca regulă de drept autonomă, în legislația Statelor Unite ale Americii (secolul al XVIII-lea) și apoi în Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din 1789[1].

De lege lata, prezumția de nevinovăție este reglementată în mai multe izvoare formale, inclusiv în Constituție[2].

P...

Mai mult Articole

Despre Internet, Robert Taylor, părinții Internetului și Albert Einstein

DESPRE INTERNET, ROBERT TAYLOR, PĂRINȚII INTERNETULUI

ȘI ALBERT EINSTEIN

Internetul (International Network) este o rețea mondială unitară de calculatoare și alte aparate (dispozitive) cu adrese computerizate (sisteme informatice[1]), interconectate conform protocoalelor de comunicare Transmission Control Protocol și Internet Protocol, numite împreună TCP/IP.

Internetul este format prin interconectarea rețelelor locale (Local Area Network – LAN) și globale (Wide Area Network – WAN), independente (particulare, economice, academice sau guvernamentale), destinat să faciliteze schimbul de date și de informații în diverse domenii.

Internetul are diverse aplicații, precum: paginile web (afișarea de informații mai mult sau mai puțin statice cu formă de text, imagini și sunet...

Mai mult Articole

Robert Lanza. Biocentrismul sau moartea ca o iluzie

ROBERT LANZA. BIOCENTRISMUL SAU MOARTEA CA O ILUZIE

 

Robert Lanza[1] este autorul teoriei biocentrismului (teoria totului, centrul vieții)[2], conform căreia moartea este o simplă iluzie, fără suport în lumea obiectivă, iar realitatea este o creație a stării de conștiență și există numai pentru că este percepută de oameni din cauza identificării morții cu trupul (corpul) uman.

  1. Lanza susține că spațiul și timpul nu există, invocând inter alia o cugetare atribuită lui A. Einstein, care la moartea unui prieten, fizician, ar fi spus: ”Oamenii ca noi ştiu că distincţia între trecut, prezent şi viitor este doar o iluzie extrem de puternică[3].

Potrivit lui R...

Mai mult Articole

Chestionar pentru indentificarea calităților unui discurs convingător și logic

CHESTIONAR

PENTRU INDENTIFICAREA CALITĂȚILOR UNUI DISCURS CONVINGĂTOR ȘI LOGIC


Acest chestionar se adresează practicienilor dreptului și urmărește să identifice calitățile pe care un discurs, o pledoarie sau orice altă comunicare juridică trebuie să le îndeplinească pentru a convinge interlocutorul sau auditoriul.

Rezultatele vor fi folosite pentru elaborarea unor recomandări destinate profesioniștilor dreptului, care să constituie repere orientative în cominicarea juridică.

Cei care vor completa acest chestionar pot menționa numele lor sau pot rămâne anonimi. În cazul celor care-și vor menționa numele, eventualele răspunsuri considerate interesante vor fi publicate cu precizarea numelor autorilor răspunsurilor respective.

Chestionarul cuprinde un set 12 înt...

Mai mult Articole

Logica în comunicare (I)

LOGICA ÎN COMUNICARE (I)

Motto 1. Mintea intuitivă e un dar sfânt, iar logica un servitor credincios (A. Einstein)

Motto 2. În afara logicii totul este întâmplare (L. Wittgenstein)

Motto 3. Logica nu este o doctrină, ci o imagine în oglindă a lumii (L. Wittgenstein)

1. Scurtă introducere

Prin natura lor socială sau prin forța lucrurilor, oamenii comunică frecvent, relaționarea fiind o caracteristică esențială a tuturor ființelor și, în special, a oamenilor. Uneori, comunicarea este efectuată în scris, alteori oral, iar câteodată prin gesturi. Logica este interesată de două dintre modalitățile de comunicare, cea orală și cea scrisă.

Nu este greșită, ci dimpotrivă are acoperire în realitate, afirmația potrivit căreia, indiferent că este vorba despre comunic...

Mai mult Articole

CEDO a pronunțat azi (1 aprilie?!?) trei hotărâri istorice împotriva României

 

CEDO A PRONUNȚAT AZI (1 APRILIE?!?) TREI HOTĂRÂRI ISTORICE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat azi trei hotărâri istorice.

Potrivit primei hotărâri, Curtea de la Strasbourg a decis că procesul soților Ceaușescu s-a desfășurat cu încălcarea art. 6 din Convenție, care garantează dreptul la un proces echitabil. Totodată, a obligat statul român să plătească moștenitorilor familiei Ceaușescu 25 de miliarde de euro, iar în sarcina Guvernului s-a dispus obligația de a emite un comunicat prin care să fie cerute scuze publice.

Conform unei alte hotărâri, pronunțată în cauza Românescu c. României, Curtea a constatat că statul român a încălcat petentului (domnul Românescu) dreptul la fericire și a dispus în sarcina autor...

Mai mult Articole