Definiţia, obiectul, sarcinile, scopul și caracterele dreptului penal

DEFINIŢIA, OBIECTUL, SARCINILE, SCOPUL ȘI CARACTERELE DREPTULUI PENAL

 

 

      1. Preliminarii

Expresia drept penal are două accepţiuni recunoscute în literatura de specialitate, respectiv de ramură a ştiinţei dreptului şi de ramură a sistemului dreptului pozitiv.

Pentru a evita confuziile, de la început precizăm că, deşi cele două sensuri ale expresiei „drept penal” sunt legate indisolubil, ele au conţinuturi bine stabilite. Astfel, în timp ce dreptul penal ca ramură de drept este o parte a sistemului juridic (a ansamblului normelor juridice), dreptul penal ca ramură a ştiinţelor juridice este o parte a sferei (genului) ştiinţelor dreptului.

Corelaţia între cele două noţiuni rezidă în aceea că dreptul penal pozitiv reprezintă obiect de studiu al ştiinţ...

Mai mult Articole

Proporționalitatea protecției – principiu al dreptului penal și al politicii penale

PROPORȚIONALITATEA PROTECȚIEI – PRINCIPIU AL DREPTULUI PENAL

ȘI AL POLITICII PENALE

 

1. Scurte incursiuni istorice

Faptele antisociale şi sancţionarea făptuitorilor sunt fenomene a căror apariţie este legată de geneza grupurilor sociale. Din punct de vedere cronologic, se apreciază aproape unanim că primele acte antisociale sunt localizate în comuna primitivă, odată cu apariţia primelor nuclee (grupuri) de persoane fizice[1].

Una dintre condiţiile existenţei societăţii umane este apărarea valorilor sociale care, cu unele modificări determinate de evoluţia relaţiilor sociale, sunt aceleaşi, în orice colţ al lumii. Existenţa societăţii umane nu poate fi concepută decât prin recunoaşterea unor drepturi în favoarea membrilor societăţii...

Mai mult Articole

Propuneri relative la proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

PROPUNERI RELATIVE LA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI (II)

 

 

1. Precizări privind justificarea inițiativei legislative

Prin proiectul de lege postat pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare Oficiul), inițiatorul propune adoptarea unei legi pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, urmând ca Legea nr. 656/2002 să fie abrogată la data intrării în vigoare a legii noi[1].

În expunerea de motive ce însoțește proiectul de lege se precizează că evoluția continuă a legislației europene impune o adaptare a cadrului normativ intern, prin transpunerea în legislația internă a Directivei (UE) 2015/849, având în vedere...

Mai mult Articole

Secretul profesional al avocatului în contextul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (i)

SECRETUL PROFESIONAL AL AVOCATULUI ÎN CONTEXTUL LEGISLAȚIEI PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI (I)

 

Pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost postat Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Prin două materiale (I și II) vom prezenta situația secretului profesional al avocatului de lege lata (I) și vom formula câteva propuneri de lege ferenda (II).

  • 1. Ce este secretul profesional al avocatului și care sunt limitele acestuia ?

 

1.1. Sediul materiei

A. Reglementări generale

Potrivit art. 26 alin. (1) din Constituție: „Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată”.

Conform art...

Mai mult Articole

Ieșirea omului din cutia socială (out of the box)

IEȘIREA OMULUI DIN CUTIA SOCIALĂ (OUT OF THE BOX)

 

Motto 1: “Oamenii se nasc, după care sunt puși într-o cutie; se duc acasă ca să trăiască într-o cutie; studiază după cutii ticăitoare; se duc la ceea ce numesc “muncă” într-o cutie, unde stau în cutia lor făcută din paravane, conduc o cutie până la magazin ca să cumpere mâncare în cutie; se duc la sala de sport într-o cutie ca să stea într-o cutie (…); și când mor sunt puși într-o cutie (…)” (N. Taleb);

Motto 2: “Ai căzut în capcana fraierului atunci când te concentrezi mai degrabă asupra ceea ce știi tu și asupra a ceea ce nu știu alții, decât invers” (N. Taleb).

Viața noastră cea de toate zilele este încorsetată de paradigme (modele) și reguli...

Mai mult Articole

Arestarea preventivă. Condițiile luării, prelungirii și menținerii măsurii arestării preventive

ARESTAREA PREVENTIVĂ. CONDIȚIILE LUĂRII, PRELUNGIRII ȘI MENȚINERII MĂSURII ARESTĂRII PREVENTIVE

 

1. Sedes materiae

Potrivit art. 202 C. proc. pen.: „(1) Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni.

(2) Nicio măsură preventivă nu poate fi dispusă, confirmată, prelungită sau menţinută dacă există o cauză care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale.

(3) Orice măsură preventivă treb...

Mai mult Articole

9 mai – ziua Europei, ziua Independenței și ziua victoriei asupra Germaniei

9 MAI – ZIUA EUROPEI,  ZIUA INDEPENDENȚEI ȘI ZIUA VICTORIEI ASUPRA GERMANIEI

 

Dintre multiplele semnificații, pe care le are ziua de 9 mai, trei sunt foarte importante, respectiv:

  • Ziua Europei (1950);
  • Ziua Independenței României (1877);
  • Ziua victoriei asupra Germaniei naziste (1945).
  • 9 mai 1950 – ziua Europei

Parlamentul European a recunoscut ziua de 9 mai ca sărbătoare oficială a Uniunii Europene, în octombrie 2008.

Data de 9 mai 1950 este pentru Europa și, în special, pentru Uniunea Europeană, ziua în care Robert Schuman[1] a rostit declarația ce a stat la baza creării Uniunii Europene...

Mai mult Articole

Umanismul – principiu al dreptului penal și al politicii penale

UMANISMUL – PRINCIPIU AL DREPTULUI PENAL ȘI AL POLITICII PENALE

 

Brevitatis causa, umanismul dreptului penal este obligația legiuitorului și a persoanelor care aplică legea penală, de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Altfel spus, umanismul dreptului penal reprezintă o cerinţă indispensabilă pentru opera de creare şi aplicare a dreptului penal.

Umanismul este nu numai un principiu al dreptului penal, ci şi un principiu al politicii penale, deoarece statul este obligat să găsească instrumentele sau mijloacele apte să-i resocializeze pe cei care comit infracțiuni și să-i protejeze pe cei care ajung în postura de victime ale infracțiunilor...

Mai mult Articole