Infracţiunea – specie de faptă juridică și fenomen complex

INFRACŢIUNEA – SPECIE DE FAPTĂ JURIDICĂ ȘI FENOMEN COMPLEX

 

 

  1. Infracţiunea – specie de faptă juridică

 Săvârşirea unei fapte este o condiţie necesară pentru angajarea răspunderii juridice a unui subiect de drept, persoană fizică sau juridică, dar nu şi suficientă. Pe lângă această condiţie, orice specie de răspundere juridică presupune şi existenţa unei norme ce impune o anumită conduită subiectului de drept care nu se conformează preceptului prevăzut de acea normă juridică[1].

Fapta juridică generatoare de răspundere penală poartă denumirea de infracţiune[2]...

Mai mult Articole

Abuzul în serviciu după decizia Curții Constituționale nr. 392/2017

ABUZUL ÎN SERVICIU DUPĂ DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 392/2017

 

 1. Aspecte introductive

În acest articol vom examina efectele juridice ale Deciziei Curții Constituționale nr. 392/2017[1] asupra conținutului normei ce incriminează fapta de abuz în serviciu.

Prin Decizia nr. 392/2017, Curtea Constituțională a hotărât că:

1. (…) dispoziţiile art. 248 din Codul penal din 1969 sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma “îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege “îndeplineşte prin încălcarea legii”.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal (…).

3. Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate (…) și constată că dispozițiile...

Mai mult Articole

Incidența principiului ne bis in idem, relativ la neîndeplinirea obligațiilor fiscale, dacă aceasta îmbracă și haina unei infracțiuni

INCIDENȚA PRINCIPIULUI NE BIS IN IDEM, RELATIV LA NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR FISCALE, DACĂ ACEASTA ÎMBRACĂ ȘI HAINA UNEI INFRACȚIUNI

I. Introducere

În traducere mot à mot, ne bis in idem înseamnă „nu de două ori același lucru”. Legislațiile actuale îi conferă acestui adagiu statutul de principiu juridic, ce constă în aceea că o persoană judecată sau pedepsită definitiv nu mai poate fi judecată sau urmărită din nou pentru aceiași faptă (idem – același lucru)[1].

Într-adevăr, ne bis in idem este regula de drept ce constă în interdicția inițierii unui proces penal, dacă împotriva unei persoane anterior a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă pentru una și aceeași faptă.

În materialul de față dorim să analizăm dacă p...

Mai mult Articole

Simona Halep, două în una – sportivă și om. Bravo Simona!

SIMONA HALEP, DOUĂ ÎN UNA – SPORTIVĂ ȘI OM. BRAVO SIMONA!

Aș fi preferat să scriu următoaele: SIMONA HALEP triumfă azi, 10 iunie 2017, la Roland Garros[1]. Anterior câștigării, de către SIMONA, a turneului de Mare Șlem Roland Garros, singura reprezentantă a țării noastre care mai câștigase această competiție a fost VIRGINIA RUZICI. Într-adevăr, în data de 11 iunie 1978, VIRGINIA RUZICI a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros.

După 39 de ani fără o zi, de la succesul VIRGINIEI RUZICI, SIMONA putea să obțină din nou laurii victoriei pentru România, dacă ar fi învins-o pe jucătoarea din Letonia, JELENA OSTAPENKO (numărul 47 WTA).

Pentru noi cei care iubim tenisul, în special, și pentru toți românii, în general, performanța SIMONEI HALEP de a juc...

Mai mult Articole

Câteva considerații privind cauzele care exclud infracțiunea, cu specială privire asupra cauzelor justificative și de neimputabilitate

CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND CAUZELE CARE EXCLUD INFRACȚIUNEA, CU SPECIALĂ PRIVIRE ASUPRA CAUZELOR JUSTIFICATIVE ȘI DE NEIMPUTABILITATE

 

 1. Ce sunt cauzele care exclud infracțiunea?

 

     Potrivit art. 15 C. pen.: „Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o”.

     Prin faptă prevăzută de legea penală (tipicitatea obiectivă) vom înțelege totalitatea elementelor de natură obiectivă (latura obiectivă și așa-numitele condiții preexistente sau factori) existente în conținutul juridic al infracțiunii. Prevederea faptei în legea penală este o trăsătură esenţială care presupune următoarele cerinţe[1]: existenţa aspectului obiectiv concret; existen...

Mai mult Articole

Este jurisprudenţa izvor de drept în sistemul judiciar român?

ESTE JURISPRUDENŢA IZVOR DE DREPT ÎN SISTEMUL JUDICIAR ROMÂN?

 

Jurisprudenţa este pentru lege izvorul tinereţii” (H.L. Mazeaud, J. Mazeaud)

  1. Precizări prealabile

După cum se ştie, statul român a fost condamnat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de mai multe ori, pentru lipsa de consecvenţă a practicii judiciare. Necesitatea uniformizării practicii judiciare nu trebuie demonstrată, deoarece încrederea cetăţenilor în actul de justiţie se fundamentează şi pe constanţa soluţiilor pe care judecătorii le adoptă în speţe comparabile sau similare din punct de vedere juridic, având în vedere că justiţiabilul, care ştie că altul a obţinut o anumită hotărâre într-un caz asemănător cu al său, va spera în mod justificat că va fi beneficiarul aceleiaşi soluţii...

Mai mult Articole

Uite pragul, nu e pragul … ba e pragul!

UITE PRAGUL, NU E PRAGUL … BA E PRAGUL!

 

 

Preambul

Urmărind cu interes discuțiile din mediul public, în special cel juridic, despre incriminarea abuzului în serviciu, am constatat că există o un evantai de păreri exprimate. Titlul acestui material, ne-a fost inspirat de expresia uite popa, nu e popa[1].

Fără a inventaria toate opiniile exprimate, în cele ce succed vom prezenta punctele de vedere ale factorilor de decizie în această materie și, la rândul nostru, vom exprima un punct de vedere.

  1. Decizia CCR nr. 405/2016

Referitor la chestiunea pragului, prin considerente, Decizia nr. 405/2016 stabilește în sarcina legiuitorului să impună un anumit nivel în ceea ce privește intensitatea vătămării aduse valorilor sociale prin faptele de abuz în serviciu.

Într...

Mai mult Articole

Rugăciunea unui judecător

RUGĂCIUNEA UNUI JUDECĂTOR

 

 

Publicată în anul 1921, în Pandectele Săptămânale, fiind tradusă din franceză de Dr. George Surdu

 

Doamne, eu sunt unica fiinţă pe lume căreia Tu i-ai dat o părticică din atotputernicia Ta; putere de a condamna sau a achita pe semenii mei.

În faţa mea, persoanele se înclină; la cuvântul meu, ele aleargă; la vorbele mele, ele ascultă; poruncilor mele, ele se supun; la sfaturile mele, ele se împacă, se despart sau îşi părăsesc bunurile lor.

La semnul meu, uşile închisorilor se închid, în urma condamnatului, sau se deschid, pentru libertate.

Sentinţa mea poate schimba sărăcia în belşug, iar bogăţia în mizerie.

De hotărârea mea depinde destinul multor vieţi.

Înţelepţi sau ignoranţi, bogaţi sau săraci, bărbaţi sau fem...

Mai mult Articole