Consimţământul persoanei vătămate – cauză justificativă

CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VĂTĂMATE – CAUZĂ JUSTIFICATIVĂ

     

 A. Conținut legal și aspecte introductive

       Conform art. 22 C. pen.: „(1) Este justi­ficată fapta prevăzută de legea penală săvârşită cu consimţământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol.

      (2) Consimţământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracţiunilor contra vieţii, precum şi atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia”.

În materia dreptului penal, consimţământul persoanei vătămate poate avea roluri multiple, printre care funcţia de cauză justificativă, funcţia de cauză de atenuare a răspunderii penale, funcţia de condiţie (element, cerință) a norme...

Mai mult Articole

Cum va arăta societatea peste 10-20 de ani?

CUM VA ARĂTA SOCIETATEA PESTE 10-20 DE ANI?

Motto 1: “Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relațiile interumane ” (A. Einstein);

Motto 2: “Dezastrul epocii informației este acela că toxicitatea datelor sporește mai repede decât beneficiile lor” (N. Taleb, Patul lui Procust).

Această întrebare, pe cât de provocatoare, pe atât de dificilă, mi-a trecut prin minte după ce am citit un articol în care erau prezentate predicțiile lui Dieter Zetsche, director al Mercedes –Benz, formulate în cadrul unui material publicat pe Linkedin. Zetsche spunea că în SUA avocaţii tineri deja nu mai sunt angajați, pentru că sistemul IBMWatson[1], de inteligență artificială, poate da sfaturi juridice cu o acurateţe de 90%, față de 70%, cât este acuratețe...

Mai mult Articole

Exercitarea unui drept și îndeplinirea unei obligaţii – cauze justificative

EXERCITAREA UNUI DREPT ȘI ÎNDEPLINIREA UNEI OBLIGAŢII – CAUZE JUSTIFICATIVE

 

 1. Conținut legal și aspecte introductive

     Potrivit art. 21 C. pen.: „(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta.

     (2) Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constând în îndeplinirea unei obligaţii impuse de autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegală”.

Din analiza prevederilor art. 21 C. pen. rezultă că, în realitate, acest text legal reglementează două cauze justificative. Este vorba despre exercitarea unu...

Mai mult Articole

Excesul neimputabil – cauză de neimputabilitate

EXCESUL NEIMPUTABIL – CAUZĂ DE NEIMPUTABILITATE

  1. Depăşirea neimputabilă a limitelor legitimei apărări

Potrivit art. 26 alin. (1) C. pen.: „nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care a depăşit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea atacului”.

Din aceste dispoziții legale rezultă că, pentru a fi în prezența depășirii neimputabile a limitelor legitimei apărări trebuie realizate următoarele condiții:

a) Preexistența condiţiilor legitimei apărări, cu excepția proporționalității

Singura dintre condiţiile legitimei apărări, care nu trebuie îndeplinită, este condiţia proporţionalităţii apărării cu gravitatea atacului...

Mai mult Articole

Prezumţia de legitimă apărare – cauză justificativă

PREZUMŢIA DE LEGITIMĂ APĂRARE – CAUZĂ JUSTIFICATIVĂ


Potrivit art. 19 C. pen.: „(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă apărare.

(2) Este în legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporţională cu gravitatea atacului.

(3) Se prezumă a fi în legitimă apărare, în condiţiile alin...

Mai mult Articole

Un prim pas pentru respectarea hotărârii-pilot în cauza Rezmiveş şi alţii împotriva României – adoptarea Legii nr. 169/2017 privind modificarea Legii nr. 254/2013

UN PRIM PAS PENTRU RESPECTAREA HOTĂRÂRII-PILOT ÎN CAUZA REZMIVEŞ ŞI ALŢII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI – ADOPTAREA LEGII NR. 169/2017 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 254/2013

 

 I. Introducere

Vineri, 14 iulie 2017, Președintele a promulgat Legea nr. 169/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 254/2013.

În data de 25 aprilie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o hotărâre-pilot în cauza Rezmiveş şi alţii împotriva României[1].

Prin această hotărâre, Curtea a reiterat existenţa unor probleme structurale în ceea ce priveşte suprapopularea locurilor de detenție din România și, deși a confirmat anumite progrese, a recomandat măsuri suplimentare din partea autorităţilor naţionale, de natură logistică, de politică penală, precum și intro...

Mai mult Articole

Există trecut sau viitor ori numai prezent?

EXISTĂ TRECUT SAU VIITOR ORI NUMAI PREZENT?

Motto:

Trăiți clipa și zâmbiți, căci nu avem garanția că viitorul va fi mai bun!

 

Cu peste 2000 de ani în urmă, Horațiu spunea: „Carpe diem, quam minimum credula postero!” (trăiește clipa și fii cât mai puțin încrezător în viitor)[1].

În 1934, Emil Cioran, probabil inspirat de Horațiu, scria: „Toţi învăţăm să trăim după ce nu mai avem nimic de aşteptat, iar când trăim nu putem învăţa nimic, fiindcă nu trăim în prezentul concret şi viu, ci într-un viitor fad şi îndepărtat” (Pe culmile disperării, Humanitas, 2017).

Mai aproape de zilele noastre, cu cinismul caracteristic, Murphy a spus: „Zâmbește: Mâine va fi și mai rău![2].

  1. Lanza susține că timpul nu există, invocând inter ali...
Mai mult Articole

Controlul judiciar. Câteva considerații privind condițiile luării, prelungirii și menținerii măsurii controlului judiciar

CONTROLUL JUDICIAR. CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND CONDIȚIILE LUĂRII, PRELUNGIRII ȘI MENȚINERII MĂSURII CONTROLULUI JUDICIAR

 

Preambul

Măsura controlului judiciar, alături de sora ei, controlul judiciar pe cauțiune, este cea mai puțin intruzivă dintre măsurile preventive. Din cauza acestei particularități, în practica judiciară, controlul judiciar se dispune, se prelungește și se menține cu relativ mare ușurință. Examinând practica judiciară, am constatat că, uneori, organele judiciare consideră măsura controlului judiciar un mijloc procesual ce poate fi dispus sau perpetuat fără un examen special al proporționalității și necesității...

Mai mult Articole

Despre vremea când trebuie să pleci din funcție și povestea celor trei plicuri

DESPRE VREMEA CÂND TREBUIE SĂ PLECI DIN FUNCȚIE ȘI POVESTEA CELOR TREI PLICURI

Un aforism spune: Funcțiile sunt trecătoare! Așa este! La fel ca oamenii și funcțiile sau demnitățile sunt efemere. Cine nu înțelege acest lucru nu are nicio îndreptățire să ocupe vreo funcție sau demnitate, în special dintre cele în care este numit.

Omul care ocupă o poziție de șef nu se poate confunda cu aceasta, deși, de multe ori, publicul asimilază oamenii cu funcțiile sau demnitățile pe care le dețin la un moment dat.

Orice funcție de conducere, într-o măsură variabilă, determină o uzură a persoanei care o ocupă la un moment dat. Efectul acestei uzuri este asociat cu scăderea performanțelor instituției sau autorității publice în cauză.

Faptul că există anumite...

Mai mult Articole

Din nou despre incidența principiului ne bis in idem relativ la neîndeplinirea obligațiilor fiscale, dacă aceasta îmbracă și haina unei infracțiuni. Eefectele juridice produse în cazul constatării incidenței principiului ne bis in idem

DIN NOU DESPRE INCIDENȚA PRINCIPIULUI NE BIS IN IDEM RELATIV LA NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR FISCALE, DACĂ ACEASTA ÎMBRACĂ ȘI HAINA UNEI INFRACȚIUNI. EFECTELE JURIDICE PRODUSE ÎN CAZUL CONSTATĂRII INCIDENȚEI PRINCIPIULUI NE BIS IN IDEM

1. Introducere

În data de 15 iunie 2017 am publicat articolul Incidența principiului ne bis in idem relativ la neîndeplinirea obligațiilor fiscale, dacă aceasta îmbracă și haina unei infracțiuni[1], în urma căreia am primit mai multe mesaje și comentarii. Printre cei care au reacționat la acest articol se numără și Doamna M. Mazilu-Babel, care a ridicat mai multe probleme de drept foarte interesante, asupra cărora ne vom îndrepta atenția în cele ce succed...

Mai mult Articole

Poate fi justiția selectivă?

POATE FI JUSTIȚIA SELECTIVĂ?

Justiția este activitatea fundamentală a statului de a soluționa diferendele (conflictele, disputele) dintre subiectele de drept. Romanii defineau foarte sugestiv justiția prin adagiul următor: justitia domina et regina omnium virtutum (justiția este stăpâna și regina tuturor virtuților).

Înfăptuirea justiției se realizează prin intermediul organelor competente, în conformitate cu legea.

Într-o accepțiune uzuală, prin expresia justiție selectivă se înțelege că, atunci când aplică legea, organele judiciare competente procedează discreționar sau inegal. De asemenea, se poate vorbi despre o justiție selectivă atunci când în situații juridice comparabile organele competente adoptă soluții diferite.

Într-un stat de drept justiți...

Mai mult Articole

Dreptul la apărare, secretul profesional al avocatului și asistența neloială

DREPTUL LA APĂRARE, SECRETUL PROFESIONAL AL AVOCATULUI ȘI ASISTENȚA NELOIALĂ

 

Preambul

Titlul de mai sus determină, în mod ineluctabil, întrebarea: Care este legătura între dreptul la apărare, secretul profesional al avocatului și asistența neloială?

In nuce, răspunsul este că apărarea efectivă este posibilă numai dacă avocatul păstrează confidențialitatea informațiilor primite de la clienți și numai dacă acționează loial în rapaorturile cu aceștia. Cu alte cuvinte, obligațiile avocatului – de a păstra secretul profesional și de a avea o condită profesională loială în relațiile cu clienții – sunt garanții indispensabile ale exercitării plenare a dreptului la apărare.

Păstrarea confidențialității și comportarea loială asigură, așadar, efectivi...

Mai mult Articole