Discreția și indiscreția

DISCREȚIA ȘI INDISCREȚIA

În sensul său cel mai pur, indiscreția este conduita unui om care dezvăluie sau divulgă informații confidențiale sau nepublice (secrete) încredințate de altul sau pe care le cunoaște din alte surse. În sens larg (lato sensu), indiscreția cuprinde și grosolănia, lipsa de delicatețe, lipsa de măsură în vorbire s.a. Indiscreția este, până la urmă, un defect sau cusur uman ce se încadrează în categoria viciilor.

În opoziție, discreția este antonimul indiscreției, întrucât este o calitate umană, care se manifestă prin conduita de a ține nedestăinuit un secret, de afi reținut sau rezervat. Sigur, prin discreție se poate înțelege și belșug, cum se întâmplă în cazul expresiei are la discreție (are cât vrea, după bunul plac...

Mai mult Articole

Pretextul și motivul

PRETEXTUL ȘI MOTIVUL

Motto 1: „Conduita ignobilă are, de regulă, două motive: unul aparent, dar mincinos, iar altul ascuns şi adevărat”.

Motto 2: „Oamenii cu scopuri josnice ascunse inventează motive aparent nobile pentru a justifica comportamentele lor ticăloase”.

Pretextul este un fals motiv, invocat pentru a justifica o activitate (acțiune, conduită) sau pentru a escamota motivul real.

Viaţa în societate relevă nenumărate cazuri în care cei care urmăresc atingerea unor scopuri imorale sau mârşave pretind că ceea ce îi determină să acţioneze într-un anumit fel este altceva decât adevăratul motiv (mobil). Camuflarea mobilului real a conduitei se face pentru că există un risc major ca dezvăluirea motivului determinat real să compromită obţinerea rezultatului urmărit...

Mai mult Articole

Invidia și admirația

INVIDIA ȘI ADMIRAȚIA

Motto 1: „Spicele goale îşi îndreaptă capetele spre cer trufaşe, în timp ce spicele pline se apleacă spre pământ, muma lor” (Leonardo da Vinci).

Motto 2: „Să moară și capra vecinului” (maximă populară)

Invidia este sentimentul trăit de omul care râvnește la calitățile, reușita sau bunăstarea altuia. Cu alte cuvinte, invidia este starea pihică a omului care suferă un disconfort produs de situația materială, socială, familială sau profesională a altuia. Invidia poate fi un sentiment singular sau poate fi alăturată altor sentimente, precum ura, dușmănia, gelozia, ranchiuna etc.

Admirația este opusul invidiei...

Mai mult Articole

Prezentul permanent

PREZENTUL PERMANENT

Motto: „Prezentul este viu, trecutul este mort, iar viitorul este nenăscut, deci incert!”

Eckhart Tolle spune că: „trecutul și viitorul nu au realitate proprie. Așa cum Luna nu are lumină proprie și poate doar să reflecte lumina Soarelui, tot așa trecutul și viitorul sunt palide reflexii ale luminii, ale puterii și ale realității prezentului etern[1].

Tolle susține că trecutul nu poate fi retrăit, deoarece face parte din prezentul etern, viitorul nu există, iar când devine actual face parte din prezent.

Horațiu spunea: „Carpe diem, quam minimum credula postero!” (trăiește clipa și fii cât mai puțin încrezător în viitor)[2].

Clipa prezentă este singura realitate certă...

Mai mult Articole

Cum foloseşte presa terminologia juridică

CUM FOLOSEŞTE PRESA TERMINOLOGIA JURIDICĂ

(i) Azi (17 septembrie 2017) am citit articolul cu titlul: “După multe tentative eşuate, schimbarea şefului CEC Bank a reuşit. Scurta istorie a tensiunilor si scandalurilor lipite de banca, dar şi a tentativelor de înlocuire a preşedintelui ei”[1].

Din conţinutul acestui articol aflăm că: „După mai multe tentative, unele pe uşa din faţă iar altele pe cea din dos, schimbarea preşedintelui CEC Bank pare să fi reuşit”.

Problema pe care o sesizez aici nu vizează cuprinsul materialului publicat, ci titlul, care vorbeşte de tentative eşuate, fiind o exprimare pleonastică, deoarece tentativa este esenţialmente o activitate eşuată, care nu a reuşit. Mai mult, Codul penal defineşte tentativa ca fiind punerea în execut...

Mai mult Articole

Efectul contagios al faptelor bune și faptelor rele

EFECTUL CONTAGIOS AL FAPTELOR BUNE ȘI FAPTELOR RELE

Motto: „Bine faci, bine găsești; rău faci, rău găsești”.

Plecând de la înțelepciunea populară, care spune că binele este răsplătit, iar răul sancționat, putem cădea în capcana generalizării. Viața demonstrează că cele două proverbe nu se verifică întotdeauna în relațiile interumane. Sunt situații în care binele nu este recompensat sau este răsplătit, dar cu rău, împrejurare ce a dus la o formarea maximei: nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită.

Într-adevăr, cruda realitate relevă cazuri în care faptele antisociale rămân nesancționate. Ba mai mult, în anumite grupuri sociale, persoanele care comit fapte ilicite sunt respectate sau chiar venerate de ceilalți membrii ai grupului social.

Mai mult Articole

Corupția. Cauze, efecte și remedii

CORUPȚIA. CAUZE, EFECTE ȘI REMEDII

Preambul

Plecând de la necesitatea înlăturării sau, cel puțin, a diminuării fenomenului corupției, cred că, la fel ca în cazul oricărui alt fenomen social, este necesară atât o analiză a cauzelor, cât și a efectelor acestuia. Punerea accentului exclusiv sau preponderent pe unul dintre cele două aspecte – prevenire sau combatere –  este garanția spre eșec.

Joi, 7 septembrie a.c., Antonio Di Pietro, fost procuror italian, cunoscut pe plan internațional ca protagonist al operațiunilor anti-corupție ”Mani pulite”, din Italia anilor 90, a făcut unele afirmații care au produs uimire în peninsulă[1].

În cadrul unei emisiuni a postului TV italian La 7, acesta a recunoscut și regretat, în același timp, greșeala de a fi crezut ...

Mai mult Articole

Să nu tragem în întreprinzători

SĂ NU TRAGEM ÎN ÎNTREPRINZĂTORI

Motto 1: Întreprinzătorul autentic este omul care implementează idei, asumându-şi riscuri pe care foarte mulţi nu sunt dispuşi să şi le asume, fără a avea nicio garanţie că va reuşi.

Motto 2: Ce fac întreprinzătorii autentici pentru stat (societate) în bună măsură se cunoaşte, dar ce face statul (societatea) pentru acești întreprinzători?

Ca urmare a unei discuţii pe care am purtat-o cu niște prieteni, în care am abordat situaţia întreprinzătorilor, am ajuns inevitabil la întrebarea: În ce măsură statul respectă întreprinzătorii din ţara noastră, adică pe cei care investesc în afaceri, organizează întreprinderi sau conduc organizaţii cu obiect de activitate economic (producţia şi circulaţia mărfurilor, executarea de lucrări sau p...

Mai mult Articole

Incompetența și prostia

INCOMPETENȚA ȘI PROSTIA

Motto: „Dacă ești incompetent, nu poți ști că ești incompetent. Calitățile de care ai nevoie pentru a produce un răspuns corect sunt exact calitățile de care ai nevoie pentru a recunoaște răspunsul corect” (Dunning și Kruger).

La prima vedere termenii incompetență și prostie pot fi luați ca echivalenți, dar la o analiză atentă constatăm că cele două cuvinte nu sunt sinonime. Din punct de vedere logic, termenii incompetență și prostie se află într-o corelație gen-specie. Categoria incompetenților este mai largă decât cea a proștilor. Astfel, se poate susține că toți proștii sunt incompetenți și că există incompetenți care nu sunt proști, cum sunt persoanele care se află în stare de incapacitate intelectuală temporară...

Mai mult Articole

Viața și liberul arbitru

VIAȚA ȘI LIBERUL ARBITRU

Motto: „Viața este ca un ghem de ață, care trebuie să treacă prin urechile acului, dar nu o poate face în această formă, astfel că trebuie transformat într-un fir întins și cât mai drept”.

Viața poate fi minunată, poate fi un calvar sau poate fi pur și simplu fadă. Cu un pic de cinism, se poate spune că omul își poate face viața grea sau ușoară. Dar cât adevăr există în această afirmație?

Observând un evantai larg de situații, se poate constata că există oameni care nu au niciun rol în conturarea vieții lor, au un rol infim în conturarea vieții sau pur și simplu nu pot aduce schimbări esențiale în viața lor...

Mai mult Articole

Despre efectul de turmă

DESPRE EFECTUL DE TURMĂ

Motto: „În grupurile sociale cu scopuri licite pot exista atât oi albe, cât și oi negre, după cum și în gruprile sociale cu scopuri ilicite pot fi întâlnite ambele categorii de membrii; ceea ce diferă, însă, este proporția, care în primul caz este în favoarea oilor albe, iar în al doilea este în avantajul oilor negre”.

Fiecare om, volens nolens, face parte dintr-un grup social.

Sunt de părere că cel mai întâlnit grup social este familia[1] (în mod excepțional familia poate lipsi), dar alături de aceasta coexistă numeroase turme sociale, precum grupul colegilor de școală, grupul colegilor de serviciu, grupul locatarilor dintr-un condominiu (imobil cu mai multe locuințe), grupul profesional, grupul politic, grupul cultural, grupul religio...

Mai mult Articole

Despre efectul de halou sau aparențele înșelătoare

DESPRE EFECTUL DE HALOU SAU APARENȚELE ÎNȘELĂTOARE

Motto 1: (Nu) haina îl face om”.

Motto 2: „Am lucrat 20 de ani pentru imagine, iar acum lucrează imaginea pentru mine” (N. Mihalkov[1], 1997, București)

Motto 3: „Dacă ai un sceptru nu înseamnă că ești rege”.

De multe ori, omul este păcălit sau înșelat de prima impresie, deoarece creierul uman, procesând anumite informații, îl induce în eroare. De cele mai multe ori, creierul uman raționează așa: dacă un om excelează la ceva este la fel de bun la orice și viceversa.

Fiecare dintre noi am căzut, nu de puține ori, în capcana unor aparențe înșelătoare...

Mai mult Articole