Temperamentul, caracterul, aptitudinile speciale și inteligența – elemente esențiale ale personalității omului

TEMPERAMENTUL, CARACTERUL, APTITUDINILE SPECIALE ȘI INTELIGENȚA – ELEMENTELE ESENȚIALE ALE PERSONALITĂȚII OMULUI

Motto: 1 „Temperamentul este firea pe care loteria genetică o hărăzește fiecărui om”;

Motto 2: „Caracterul este barometrul moralității omului”;

Motto 3: „Aptitudinile speciale sunt evantaiul de calități ale fiecărui om, care favorizează obținerea succesului său în anumite domenii de activitate”;

Motto 4: „Inteligența este regina tuturor aptitudinilor”.

În general, prin personalitate înțelegem fasciculul de însurșiri stabile ce caracterizează mental și comportamental un om[1]. Fiecare ființă umană este, mai mult sau mai puțin, diferită față de toate celelalte ființe...

Mai mult Articole

Despre sistemul politic, democrație și statul de drept

DESPRE SISTEMUL POLITIC, DEMOCRAȚIE ȘI STATUL DE DREPT

1. Sistemul ticăloșit  – mit sau adevăr?

În contextul vizitei pe care Bill Gates a efectuat-o în România, în cursul anului 2007, a circulat o glumă cinică referitoare la obiectul discuției dintre acesta și președintele Traian Băsescu, care, cu prilejul acelei vizite, l-a decorat pe co-fondatorul companiei Microsoft cu ordinul național Steaua României în grad de comandor[1].

Este relativ cunoscut faptul că motivul principal al prezenței lui Bill Gates în România l-a constituit lansarea unui produs (sistemul de operare Windows Vista) al companiei americane al cărei asociat este...

Mai mult Articole

Empatia și indiferența în relațiile sociale

EMPATIA ȘI INDIFERENȚA ÎN RELAȚIILE SOCIALE

Motto 1: „Nu poți să-i înțelegi pe alții dacă nu te înțelegi pe tine”.

Motto 2: „Nu poți gestiona în mod satisfăcător relațiile sociale dacă nu ai autocontrol”.

Motto 3: „Indiferența izvorăște din cot, iar empatia din inimă”.

Empatia este capacitatea sau aptitudinea omului de a percepe, a înţelege şi a accepta trăirile sau sentimentele celor cu care relaționează, mergând până identificarea afectivă cu aceștia.

Prin comparație cu empatia, care în circumstanțe obișnuite se înfățișează ca o virtute umană,  indiferența, în aceleași împrejurări firești, se manifestă ca un cusur omenesc, findcă ea constă în nepăsare, impasibilitate, insensibilitate sau răceală față de gândurile (trăirile) sau sentimente...

Mai mult Articole

Capcana (eroarea) predicțiilor despre trecut

CAPCANA (EROAREA) PREDICȚIILOR DESPRE TRECUT

Titlul acestui material, cel puțin la prima vedere, este intrigant, deoarece asociază cuvintele predicție și trecut care în sensul lor propiu relevă o contradicție în termeni, întrucât predicția este o presupunere despre ceea ce se va întâmpla în viitor, iar nicidecum despre trecut. Trecutul, fiind deja consumat, este evident cunoscut. Trecutul este cunoscut și, prin urmare, este cert. Iar un lucru cert este cel puțin inutil să fie prezis.

Însă, în aceste rânduri, prin expresia predicții despre trecut vreau să surprind ceea ce N.N. Taleb denumește prin expresia erori sofistice narative[1], iar D. Kahneman prin sintagma biasul retrospecției[2]. Cu alte cuvinte, este vorba despre efectul numit de B. Fischhoff  și R...

Mai mult Articole

Atenția, scopul și indiferența

ATENȚIA, SCOPUL ȘI INDIFERENȚA

Motto 1: „Fiecare om trăiește o realitate diferită față de ceilalți”.

Motto 2: „Orice conduită umană conștientă răspunde la două întrebări: De ce? și Pentru ce? Primul răspuns este mobilul, iar al doiela este scopul”.

Atenția este o calitate a omului, ce-i permite acestuia să se concentreze clar asupra unui obiect sau asupra unei activități alese din paleta largă de opțiuni aflate la dispoziție prin forța întâmplării sau a lucrurilor. Omul conștient și atent are, întodeauna, un motiv și un scop (finalitate sau obiectiv) al comportamentului său pe planul relațiilor sociale, astfel că manifestă preocupare, interes sau dorință pentru ceea ce face...

Mai mult Articole

Despre aroganţă, ignoranţă şi modestie

DESPRE AROGANŢĂ, IGNORANŢĂ ŞI MODESTIE

 

1. Aroganța și ignoranța

Motto 1: „Unde-i multă minte este și prostie pe măsură” (proverb popular).

Motto 2: „Ignoranţa este noaptea minţii, dar o noapte fără lună şi stele” (Confucius)

Aroganța este o trăsătură de comportament ce relevă impertinență, obrăznicie, înfumurare, sfidare s.a. Omul arogant are tupeu, este agresiv în conduită și pune în centrul universului persona proprie, considerându-i pe ceilalți oameni simple obiecte decorative cu existența efemeră. Arogantul este înfumurat, este mândru, are o vanitate disprețuitoare, este trufaș și are un orgoliu nemăsurat. Dintr-o altă perspectivă, un om arogant poate fi educat sau needucat, poate fi inocent ori lipsit de inocență (depravat) s.a.

Mai mult Articole

Rolul instuiției și al chibzuirii în actul decizional

ROLUL INTUIȚIEI ȘI AL CHIBZUIRII ÎN ACTUL DECIZIONAL

 

În sens obișnuit, intuiția este capacitatea omului (calitate a conștiinței umane) de a descoperi, pe cale rațională, în mod spontan, esența sau sensul unei probleme ori al unui lucru (obiect). Prin intuiție se poate înțelege și descoperirea bruscă sau neașteptată a unui adevăr ori a unei soluții. De asemenea, termenul intuiție  are accepțiunea de inspirație sau presentiment. De acest din urmă sens se apropie semnificația cuvântului intuiție când acesta este integrat în conținutul expresiei intuiție feminină[1].

Cu alte cuvinte, intuiția este gândirea spontană și rapidă, care imediat premergătoare unui comportament sau unui rezultat, fără cântărirea exhaustivă a datelor și împrejurărilor cauzei relev...

Mai mult Articole

Traficul de droguri

TRAFICUL DE DROGURI

1. Precizări introductive și conținutul normei de incriminare

Infracțiunea de trafic de droguri este reglementată în art. 2 din Legea nr. 143/2000, alături de alte infracțiuni, dintre care cele mai importante sunt traficul internațional de droguri (art. 3) și deținerea de droguri pentru consum propriu (art. 4).

Potrivit art. 2 din Legea nr. 143/2000: „(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prev...

Mai mult Articole

Mitul patului procustian reflectat în aforismele lui Taleb

MITUL PATULUI PROCUSTIAN, REFLECTAT ÎN AFORISMELE LUI TALEB

După cum este relativ cunoscut, potrivit mitologiei greceşti, Procust era proprietarul unor terenuri situate în zona drumului dintre Atena şi Eleusis. Se spune că acesta răpea călătorii care-i călcau proprietăţile, îi ospăta, iar apoi le oferea un pat în care să doarmă. Condiția lui Procust era aceea ca patul pus la dispoziţie călătorului ospătat să se potrivească întocmai dimensiunilor corpului acestuia. Dacă cel așezat în pat era prea înalt, picioarele sale erau scurtate cu o secure, iar dacă era prea scund, picioarele sale erau alungite. În altă versiune a poveştii patului procustian, se spune că, de fapt, Procust avea două paturi pe care le utiliza, unul scurt, pentru cei înalţi şi altul lung, pentru cătătorii scunzi...

Mai mult Articole

De la cultura de tip hit sau bestseller la cultura nișei

DE LA CULTURA DE TIP HIT SAU BESTSELLER LA CULTURA NIȘEI

Ultimii ani ai secolului XX au marcat definitiv trecerea ireversibilă, cel puțin în viitorul previzibil, în majoritatea domeniilor de activitate, de la era fizică la era digitală, iar prezentul ne oferă o digitalizare din ce în ce mai evidentă a vieții politice, economice, sociale sau culturale.

În secolul XXI, devoltarea noilor tehnologii și răspândirea Internetului au continuat într-un ritm alert, acestea punându-și amprenta pe toate aspectele vieții în societate. Omul contemporan este din ce în ce mai dependent de Internet, de noile dispozitive de comunicare sau de aplicațiile acestora. Altfel spus, viața omului a devenit din ce în ce mai virtuală, pierzând în bună măsură specificul anilor 1950-199...

Mai mult Articole

Evaziunea fiscală şi optimizarea fiscală

EVAZIUNEA FISCALĂ ŞI OPTIMIZAREA FISCALĂ

Motto: “Când este vorba despre plata impozitelor patriotismul dispare” (G. Orwell).

1. Consideraţii introductive

Potrivit Constituţiei, persoanele (fizice sau juridice) au obligația de a contribui la cheltuielile publice. Astfel, art. 56 alin. (1) din Legea fundamentală stipulează: „Cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice”.
Această obligaţie este, în realitate, prețul plătit de către contribuabili pentru garantarea posibilității folosirii bunurilor deţinute legal și pentru asigurarea, de către stat, a unor drepturi și servicii, care presupun cheltuieli publice.
Omul și entităţile colective dotate cu personalitate juridică (societățile, asociațiile, fundațiile etc...

Mai mult Articole