Morala și legalitatea

MORALA ȘI LEGALITATEA

Motto:

Evoluția pozitivă și prosperitatea societății sunt dependente de modul în care sistemul juridic se armonizează cu sistemul moral.

Morala este sistemul regulilor (normelor) de bună conviețuire a oamenilor, în relațiile individuale sau în raport cu societatea (comunitatea)[1]. Termenul cel mai apropiat din punct de vedere semantic de morală este termenul etică. O conduită morală este cea care respectă reguli, precum: Să faci bine!; Să fii corect! Să fii cinstit! Să pui interesul public în fața celui individual!

Un act de conduită sau un comportament va fi apreciat ca moral atunci când este conform normelor privind buna coabitare umană și va fi considerat imoral în cazul în care acesta nesocotește preceptele etice...

Mai mult Articole

Va avea omul destinul dinozaurilor?

VA AVEA OMUL DESTINUL DINOZAURILOR?

Dinozaurii au fost animale vertebrate care au stăpânit Pământul aproximativ 160 de milioane de ani, de la sfârșitul perioadei triasice până la finele cretacicului, acum circa 65 de milioane de ani. Oamenii de ştiinţă sunt de acord că evenimentul ce a determinat dispariţia acestor vertebrate l-a constituit impactul unui corp ceresc (asteroid, meteorit sau cometă) uriaș cu Terra, în zona golfului Mexicului (Craterul Chicxulub). După ciocnire, a survenit o scădere bruscă a temperaturii terestre, întrucât s-a ridicat foarte mult praf în atmosferă, care nu a mai permis pătrunderea razelor solare, iar dinozaurii, probabil cu excepţia celor care puteau zbura[1], au murit din cauza frigului (această situaţie a durat câteva luni)...

Mai mult Articole