MANIPULAREA PREȚURILOR DE TRANSFER

 1. Ce este manipularea prețurilor de transfer

Manipularea prețurilor de transfer constă în manevrarea sau trucarea valorii bunurilor – corporale sau necorporale – înstrăinate între persoane afiliate, prin stabilirea, în contraprestaţie, unor sume de bani ori bunuri inferioare sau superioare valorii lor de piață, în scopul obţinerii unor avantaje economice sau sustragerii de îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Cu alte cuvinte, este vorba despre distorsionarea dau deformarea prețurilor (stabilirea unor prețuri superioare sau inferioare valorii lor de piață) privind transmiterea, între persoane afiliate, a dreptului de proprietate asupra unor bunuri, în vederea realizării unor interese economice sau fiscale.

Manipularea preţurilor de transfer este cea mai folosită ...

Mai mult Articole

AFORISME ȘI CUGETĂRI DIN DOMENIUL PSIHOLOGIEI (III)

 

„Personalitatea este compusă din înnăscut şi dobândit” (F. Galton[1]).

“Inteligenţa unui individ nu este o cantitate fixă” (A. Binet[2]).

 „Inconştientul este sufleorul care ajută conştientul”.

„Intelectul, caracterul şi abilităţile unui om sunt rezultatul unor tendinţe iniţiale, precum şi al instruirii primite (E. Thorndike[3])”.

„Pisica iubeşte şoricelul, dar acest lucru nu-l ajută pe acesta să supravieţuiască după întâlnirea cu prietena iubitoare”.

„Râsul și plânsul (când este folosită expresia râsu-plânsu) nu există simultan, ci numai succesiv, pentru că omul nu poate trăi exact în acelaşi moment două emoţii contrare sau nu.

„Omul nu trebuie să încerce să îşi elimine complexele, ci să caute să ajungă în acord cu ele, c...

Mai mult Articole

AFORISME ŞI CUGETĂRI DIN DOMENIUL PSIHOLOGIEI (II)

 

„Să înveţi fără să gândeşti este inutil. Să gândeşti fără să înveţi este periculos” (Confucius[1]).

“Gândeşte mult, spune puţin şi scrie mult mai puţin” (proverb).

 „Conştienţa este starea omului integrat în mediul unde trăieşte, în timp ce conştiinţa este starea omului care acceptă să se conformeze preceptelor morale şi legale”.

„Conştienţa înseamnă o minte trează, vigilentă şi conectată la realitatea înconjurătoare”.

„Un om este fericit atât timp cât alege să fie fericit şi nimeni nu-l poate împiedica(A. Soljeniţîn[2]).

„Emoţiile sunt resorturi psihice care generează hormonii ce constituie combustibilul organismului şi îi asigură buna funcţionare.

„Fericirea, empatia, tristeţea, furia, uimirea, frica şi...

Mai mult Articole

AFORISME ȘI CUGETĂRI DESPRE INVIDIE ȘI ADMIRAȚIE

 „Resorturile psihice care însoțesc comportamentele umane sunt de multe ori complexe sau sofisticate, dar în fapt, de fiecare dată, identificăm un mobil, care poate fi chiar invidia”.

 „Spicele goale îşi îndreaptă capetele spre cer trufaşe, în timp ce spicele pline se apleacă spre pământ (Leonardo da Vinci).

„Dacă a murit capra mea, să moară și capra vecinului (maximă populară)”.

„Prin comparație cu admirația, care este un sentiment (emoție) pozitiv și nobil, invidia este un sentiment negativ și ignobil (precar)”.

„Un om mâncat de păcatul invidiei, în primul rând, își produce singur o suferință psihică și, în al doilea rând, este un factor periculos pentru societate, în general.

„Consecințele sociale ale celor care gândesc și trăi...

Mai mult Articole

AFORISME ȘI CUGETĂRI DIN DOMENIUL PSIHOLOGIEI (I)

 „Temperamentul este firea pe care loteria genetică o hărăzește fiecărui om”.

„Caracterul este barometrul moralității omului”.

„Aptitudinile speciale sunt evantaiul de calități ale fiecărui om, care favorizează obținerea succesului său în anumite domenii de activitate”.

„Inteligența este regina tuturor aptitudinilor”.

„Personalitatea este originalitatea unui individ uman, manifestată pe planul relațiilor sociale”.

„Personalitatea omului se manifestă prin individualitate, interdependența, conștientizare și influențabilitate”.

„Patrulaterul personalității umane cuprinde: temperamentul (firea), caracterul (moralitatea), aptitudinile speciale (calitățile în anumite domenii) și inteligența (capacitatea intelectuală)”.

„Dacă aptitudinile...

Mai mult Articole

AFORISME ŞI CUGETĂRI DESPRE POLITICĂ ŞI OAMENI POLITICI

 

“Orice democrație este imperfectă pentru simplul motiv că nu poate să existe o altfel de democrație decât imperfectă” (L. Boia).

„În sistemul puterii statale, chiar dacă vorbim despre state cu democrație consolidată, se află cuibăriți și ticăloși care urmăresc propriul interes şi cărora nu le pasă că sunt plătiți din banii publici pentru a urmări interesul general”.

„Ticăloşii din sistem se implică nelegal, imoral şi ascuns în urzeala tronurilor”.

„Existența unei puteri organizate, în afara sistemului obișnuit de putere, confirmă existenţa unui stat paralel”.

„Imperfecțiunile sistemului puterii sunt generate de cusurul uman originar, întrucât omul este, la fel ca democrația, cu anumite defecte”.

„Oamenii politici incorecți sunt ...

Mai mult Articole

AFORISME ȘI CUGETĂRI DESPRE PROSTIE, IGNORANȚĂ, IMBECILITATE ȘI INCOMPETENȚĂ

„Ignoranţa este noaptea minţii, dar o noapte fără lună şi stele” (Confucius).

 „Frumusețea este trecătore, dar prostia este veșnică” (proverb popular).

„Dacă ești incompetent, nu poți ști că ești incompetent. Calitățile de care ai nevoie pentru a produce un răspuns corect sunt exact calitățile de care ai nevoie pentru a recunoaște răspunsul corect” (Dunning și Kruger).

 „Unde-i multă minte, este și prostie pe măsură” (proverb popular).

„Numărul indivizilor imbecili în viață este mereu și în mod inevitabil subestimat de toată lumea” (Prima Lege a imbecilității – C.M. Cipolla).

„Prea multă modestie duce la prostie” (aforism popular).

 „Toți proștii sunt incompetenți, dar nu toți incompetenți sunt proști”.

„Probabil...

Mai mult Articole

OAMENII DE ISPRAVĂ ȘI FAPTELE LOR

Orice om cu nivel intelectual mediu – categorie în care se încadrează majoritatea oamenilor – are în zestrea sa bilogică de aptitudini, alături de inteligență, principalele calități sau însușiri care îi permit să ajungă pe cel mai înalt nivel social sau profesional.

Evident că, nu toți oamenii ajung în partea de sus a ierarhiei sociale sau profesionale, deoarece, pentru obținerea succesului, pe lângă factorii bilogici, intră în acțiune o paletă  de cauze de altă natură, care influențează sau chiar determină reușita sau eșecul fiecărui individ. Dintre aceste din urmă cauze, nu trebuie omis hazardul (norocul sau ghinionul)[1] și, sigur, trebuie luate în considerare multe altele.

Ține de norocul nostru sau, dimpotrivă, de neșansa specifică locul în ca...

Mai mult Articole

ŞTIM ŞI LA CE NE AJUTĂ CĂ ŞTIM?

La întrebarea: Cât de importantă este cunoaşterea?, cei mai mulţi dintre noi vom răspunde că este foarte importantă, chiar esenţială.

Plecând de la această premisă – că majoritatea oamenilor consideră cunoaşterea un aspect esenţial al vieţii omului – apare ca fiind cel puţin utilă, dacă nu necesară, o aprofundare a acestei chestiuni.

Să luăm exemplul culturii generale, care poate fi dobândită în familie, şcoala primară, gimnaziu, liceu sau în alte împrejurări. Este important să posedăm cunoştinţe de bază din domenii precum: biologia, matematica, fizica, sociologia, chimia, psihologia etc., întrucât aceste informaţii ne ajută să ne facem viaţa mai uşoară şi să ştim cum să rezistăm unor situaţii grele sau să prevenim stările de pericol...

Mai mult Articole

DRUMUL SPRE SUCCES ESTE PRESĂRAT CU EŞECURI

Succesul în viaţă este echivalent cu izbânda sau cu reuşita. Succesul presupune, totodată, recunoaşterea din partea celorlalţi membri ai speciei umane a faptului că unul dintre ei are un rezultat favorabil, a urcat pe scara socială sau se bucură de prestigiu pentru anumite realizări profesionale, sociale, culturale ori artistice.

În schimb, eşecul este opusul succesului, deoarece înseamnă nereuşită, înfrângere sau nerealizarea scopului urmărit.

Omul se naşte fără a fi programat să aibă succese sau eşecuri, astfel că, în funcţie de numeroşi factori, la un moment dat poate fi considerat un om de succes sau, dimpotrivă, un om ratat...

Mai mult Articole

ECONOMIA, JUNGLA ȘI NATURA

Care este motivul asocierii între termenii economie, junglă și natură?

La prima vedere, eventualele legături între economie, junglă și natură sunt prea puține sau prea slabe pentru a face necesară ori utilă o analiză comparativă a celor trei termeni. Aprofundând, însă, analiza celor trei noțiuni, prin luarea în considerare a tuturor aspectelor relevante, asocierea și compararea acestora este cel puțin utilă, dacă nu chiar necesară.

Înainte de a identifica raporturile între cei trei termeni – economie, junglă, natură – se impune stabilirea conținutului acestora, în special din perspectiva avută în vedere aici.

Prin economie înțelegem ansamblul activităților privind producția și distribuirea bunurilor și prestarea serviciilor...

Mai mult Articole

MACHIAVELLISMUL ȘI ACTUALITATEA LUI MACHIAVELLI

 

Nu de puține ori, pentru a justifica sau legitima anumite comportamente imorale sau contrare legii ori pentru a le atenua sau justifica efectele negative, cei cărora aceste conduite aparțin fac apel la sintagma “scopul scuză mijloacele”.

Cu alte cuvinte, aceştia susțin sau sugerează că, dacă scopul este nobil sau măreț, mijloacele folosite pentru atingerea acestuia sunt pe un plan inferior şi nu contează prea mult natura intrumentelor utilizate, în special în cazurile în care finalitatea urmărită este obținută.

Auzim, deseori, expresii de tipul: victime colaterale; pierderi inevitabile; erori scuzabile, efecte neimputabile s.a...

Mai mult Articole

DISTANȚA DE LA SUBLIM LA RIDICOL

Ridicolul poate începe chiar acolo unde încetează desăvârșirea unui lucru. Din locul cel mai de sus al scării ierarhiei valorilor, dacă nu este pregătită o coborâre lină, atunci în mod sigur va avea loc o prăbușire directă în sfera ridicolului. Mai mult Articole