Cugetări despre politică

 

„Politica este o activitate exercitată, de cele mai multe ori, de către persoane care suferă de inadecvare”.

„Ticăloşii din sistemul puterii se implică nelegal, imoral şi ascuns în urzeala tronurilor”.

„Un popor care alege politicieni corupți, impostori, hoți și trădători nu este victimă, ci este complice” (G. Orwell).

„Avem oamenii politici pe care-i merităm”.

„Cel care lasă ca lumea sau partea sa de lume să aleagă pentru el planurile sale în viaţă nu are nevoie de nicio altă societate decât cea proprie maimuţelor” (J.S. Mill[1]).

„Politica s-a născut când primul ticălos l-a întâlnit pe primul prost” (parafrază după Voltaire, care vorbea despre religie nu despre politică).

„Numai unii dintre cei care votează chiar contează”.

Mai mult Articole

BIG BROTHER (FRATELE CEL MARE) – personaj fictiv sau există și stă cu ochii pe noi?

 

Nu înseamnă că ești nebun dacă faci parte dintr-o minoritate, chiar și dintr-o minoritate dintr-un singur om” (G. Orwell).

FRATELE CEL MARE și ochii săi atotvăzători, personaj creat de G. Orwell în cartea sa – O mie nouă sute optzeci și patru[1] – este frecvent invocat și, cu toate că are o vârstă respectabilă (aproximativ 70 de ani), produce încă valuri de interes.

Potrivit lui Orwell, adevărul FRATELUI CEL MARE nu este cel care are acoperire în realitate, în faptele sau evenimentele produse, ci este acela stabilit de Ministerul Adevărului. Această autoritate are competența de a reconstrui adevărul în funcție de nevoile prezentului.

FRATELE CEL MARE este liderul suprem, și stă cu ochii pe toată lumea, prin intermediul tele-ecranelor, iar Polliți...

Mai mult Articole

DESPRE CONFLICTE, CONCURENȚĂ ȘI COLABORARE

Motto 1: „Homo homini lupus est” (Omul este lup pentru oameni).

Motto 2: „Homo sacra res homini” (Omul este zeu pentru oameni).

Dintre multiplele tipuri de relații intraumane, trei dintre el pot fi considerate deosebit de importante din punct de vedere social, în special din perspectiva consecințelor pe care le determină. Este vorba despre relațiile de conflict (dușmănie), concurență (competiție) și colaborare (conlucrare, cooperare).

Starea de conflict între oameni poate avea felurite niveluri și forme și este una care generează efecte negative pentru toți cei implicați, chiar dacă proporțiile pentru participanți sunt diferite. Orice conflict consumă inutil resurse, produce pierderi umane sau materiale și cauzeză suferințe temporare sau permanente...

Mai mult Articole

DESPRE RESPECTUL ȘI DISPREȚUL FAȚĂ DE LEGE

În societatea contemporană sunt două categorii de oameni, și anume cei care respectă legile fie din convingere, fie din teama de sancțiuni și indivizii care disprețuiesc legile, încălcându-le, considerând că sunt nedrepte, crezând că pot evita răspunderea pentru nesocotirea lor sau că legile au caracter facultativ.

Evantaiul motivelor avute în vedere de către cei care respectă legile sau, dimpotrivă, de către cei care le încalcă, este mai extins decât reise din simpla inventariere a celor prezentate mai sus. Aici, însă, nu vom insista asupra resorturilor de natură psihică ale celor care decid să se conformeze sau, din contră, să nu se supună legilor.

Fiind creație a omului, legile sunt naturalmente imperfecte și sunt susceptibile de critici, deoarece sunt...

Mai mult Articole

CUGETĂRI ȘI ADAGII DESPRE OM ȘI SOCIETATE

 

Dubito, ergo cogito; cogito, ergo sum” (“cuget, mă îndoiesc; cuget, deci exist” – R. Descartes[1]).

„Dacă ești om cu mine sunt om cu tine” (legea lui Ohm, aplicabilă în societateJ).

„Viața este un joc care se supune următoarei reguli: indiferent de varianta în care hazardul a așezat zarurile în trecutul nostru, la următoarea aruncare acesta le poate potrivi la fel sau le poate aranja în oricare altă variantă dintre cele posibile”.

Orice om cu nivel intelectual mediu – categorie în care se încadrează majoritatea oamenilor – are în zestrea sa biologică de aptitudini, alături de inteligență, principalele calități sau însușiri care îi conferă posibilitatea, cel puţin teoretică, să ajungă pe cel mai înalt nivel social sau profesional...

Mai mult Articole

DEMOCRAȚIA: DICTATURA UNEI PĂRȚI DIN CEI CARE VOTEAZĂ

 

Cel care lasă ca lumea sau partea sa de lume să aleagă pentru el planurile sale în viaţă nu are nevoie de nicio altă societate decât cea proprie maimuţelor” (J.S. Mill[1]).

„Numai unii dintre cei care votează chiar contează”.

„Democraţia este dictatura majorităţii” (J.S. Mill[2]).

Cel puțin teoretic, democrația este considerată o formă de organizare a statului (regim politic) în care puterea este exercitată de popor. După alegeri, auzim deseori expresii de genul: Aceasta a fost voința poporului!; Așa a vrut poporul; Poporul a votat!; Poporul are întodeauna dreptate! ș.a.

În peisajul public, întâlnim din ce în ce cu mai mare frecvent întrebarea: Este democrația o formă de organizare etatică în care poporul chiar guvernează? Sau, formulată într-o alt...

Mai mult Articole

CUGETĂRI DESPRE LIMBAJ ȘI COMUNICARE

  1. Despre limbaj

Când vorbești, să nu uiți că cei care te ascultă sunt oameni ca tine și se așteaptă să te comporți ca un om obișnuit”.

 „În viaţa oamenilor şi a societăţilor, limbajul este factorul cel mai important dintre toate” (Ferdinand de Saussure[1]).

Omul datorează ceea ce a ajuns, în primul rând, limbajului foarte dezvoltat, comparativ cu cel specific celorlalte animale”.

Omul este o ființă gânditoare și bârfitoare”.

Bârfa a fost primul drog consumat de om în cantități nerecomandate și a continuat să aibă același efect adictiv”.

„Omul este o ființă bârfitoare nu pentru că este o fire gânditoare, ci pentru că este prin natura sa o ființă curioasă”.

„Firea bârfitoare a omului este cauza dezvoltării robusteții gân...

Mai mult Articole

ARMONIZAREA INTERESELOR SOCIALE – LEGE MORALĂ SUPREMĂ

Morala este sistemul regulilor (normelor) de bună conviețuire a oamenilor, în relațiile individuale sau în raport cu societatea (comunitatea)[1]. Termenul cel mai apropiat, din punct de vedere semantic, de morală este termenul etică. O conduită morală este cea care respectă reguli precum: „Să faci bine!”; „Să fii corect!”; „Să fii cinstit!”; „Să pui interesul public în fața celui individual!

Într-o altă exprimare, se poate spune că morala – ca sistem de reguli interumane – are ca finalitate obținerea binelui și evitarea răului, ceea ce determină concluzia conform căreia omul moral își diriguiește comportamentul făcând binele, în timp ce omul imoral își dirijează conduita făcând răul.

Din modul în care se discută despre morală, cinev...

Mai mult Articole

DESPRE ROLUL OMULUI ÎN SOCIETATE ȘI RELAȚIILE CU CEILALȚI

  1. Cugetări și adagii despre societate

 „Mulțimile sunt extrem de contagioase” (M. de Montaigne).

Limitele virtuţii odată depăşite şi încălcate, te afli în calea viciului” (M. de Montaigne).

Viața este doar o mișcare a membrelor” (T. Hobbes).

Atât timp cât oamenii trăiesc fără a exista o putere comună care să-i ţină pe toţi în frâu, ei se află în acea condiţie care se numeşte război al tuturor împotriva tuturor” (T. Hobbes).

Cei care sunt nemulţumiţi de monarhie o numesc tiranie, cei care sunt nesatisfăcuţi de aristocraţie o numesc oligarhie; de asemenea, cei care se simt dezolaţi de democraţie o numesc anarhie” (T. Hobbes).

În afara simțurilor, a gândurilor și a succesiunii acestora, mintea omului nu prezintă nicio altă miș...

Mai mult Articole

LIMBAJUL ȘI COMUNICAREA

 

1. Despre limbaj

Când vorbești, să nu uiți că cei care te ascultă sunt oameni ca tine și se așteaptă să te comporți ca un om obișnuit”.

 „În viaţa oamenilor şi a societăţilor, limbajul este factorul cel mai important dintre toate” (Ferdinand de Saussure[1]).

Omul datorează ceea ce a ajuns, în primul rând, limbajului foarte dezvoltat, comparativ cu celelalte animale”.

Omul este o ființă gânditoare, dar și bârfitoare”.

Bârfa a fost primul drog consumat de om în cantități nerecomandate și a rămas cu același efect adictiv”.

Pentru bărbații și femeile considerați individual (…) Este mult mai important să știe cine urăște pe cine în ceata lor, cine se culcă cu cine, cine este onest și cine este un șarlatan” (Harari).

 „...

Mai mult Articole