DESPRE CUNOAȘTEREA SLĂBICIULILOR ȘI VIRTUȚILOR CONSUMATORULUI SAU ECONOMIA COMPORTAMENTALĂ

Economia, înțeleasă ca ansamblul activităților productive, comerciale și de prestare de servicii, destinate satisfacerii unor nevoi sau interese sociale, poate fi abordată din diverse perspective și, în funcție de unghiul de vedere din care este observată, se consideră că se spune legilor naturii, matematicii ș.a. și, mai recent, se apreciază că este obedientă față de precepetele psihologiei.

Unul dintre cei ce susțin punctul de vedere, potrivit căruia, prin îmbinarea descoperirilor psihologiei cu înțelegerea practică a stimulentelor și comportamentelor piețelor se obțin rezultate foarte bune, este Richard H. Thaler, care este considerat întemeietorul economiei comportamentale. Acesta pune Oamenii în centrul analizei sale și le studiază slăbiciunile din persp...

Mai mult Articole