EVAZIUNEA FISCALĂ ŞI OPTIMIZAREA FISCALĂ (EVAZIUNEA FISCALĂ LEGALĂ)

Motto 1: „Când este vorba despre plata impozitelor patriotismul dispare” (G. Orwell).

Motto 2: “Impozitele, până la urmă, sunt cotizaţiile pe care le plătim pentru privilegiul de a fi membrii unei societăţi organizate” (Franklin D. Roosevelt).

Motto 3: „Niciun cetățean nu are datoria patriotică de a plăti maximum de taxe” (Helvering V. Gregory, Judecător al Curții Supreme de Justiție a S.U.A.).

 

  1. Aspecte introductive

Într-o societate ideală, care foarte probabil va rămâne multă vreme un deziderat intangibil al omului, contribuabilii ar trebui să-și îndeplinească benevol obligațiile fiscale, achiesând din convingere la spusele lui Montesquieu, conform cărora impozitele reprezintă parte din averea fiecăruia, cedată pentru a te bucura de ceea ce-ți rămâne...

Mai mult Articole

DESPRE CUNOAȘTEREA SLĂBICIULILOR ȘI VIRTUȚILOR CONSUMATORULUI SAU ECONOMIA COMPORTAMENTALĂ

Economia, înțeleasă ca ansamblul activităților productive, comerciale și de prestare de servicii, destinate satisfacerii unor nevoi sau interese sociale, poate fi abordată din diverse perspective și, în funcție de unghiul de vedere din care este observată, se consideră că se spune legilor naturii, matematicii ș.a. și, mai recent, se apreciază că este obedientă față de precepetele psihologiei.

Unul dintre cei ce susțin punctul de vedere, potrivit căruia, prin îmbinarea descoperirilor psihologiei cu înțelegerea practică a stimulentelor și comportamentelor piețelor se obțin rezultate foarte bune, este Richard H. Thaler, care este considerat întemeietorul economiei comportamentale. Acesta pune Oamenii în centrul analizei sale și le studiază slăbiciunile din persp...

Mai mult Articole

CRIMINALITATEA INFORMATICĂ (CYBERCRIME – INFRACȚIUNILE INFORMATICE). ASPECTE GENERALE

 

În sens restrâns, cybercrime (criminalitatea informatică) cuprinde infracțiunile comise prin intermediul sistemelor informatice (infracțiunile informatice propriu-zise), iar în sens larg include, pe lângă infracțiunile informatice propriu-zise [art. 249 C. pen. (frauda informatică), art. 360-365 C. pen. (accesul ilegal la un sistem informatic, interceptarea ilegală a unei transmisii informatice, alterarea integrității datelor informatice, perturbarea funcționării unui sistem informatic, trasferul neutorizat de date informatice și operațiunile ilegale cu dispozitive sau programe informatice), art. 325 C. pen. (falsul informatic) și art. 374 alin. (2) C. pen. (pornografia infantilă prin sisteme informatice)], și infracțiunile prin mijloace de plată electronică [art...

Mai mult Articole

SUPRASPECIALIZARE SAU PREGĂTIRE GENERALĂ

 

Cel puțin odată în viață, majoritatea oamenilor sunt în situația de a decide dacă să urmeze o pregătire foarte specializată sau una generală.

În secolul trecut, era larg răspândită, în special în Occident, opinia conform căreia cea mai bună alegere este specializarea în anumite domenii cât mai restrânse, considerându-se că nivelul de pregătire crește direct proporțional cu îngustarea domeniului abordat.

Însă, în ultimii ani, se constată o reconsiderare a punctului de vedere că specializarea este o garanție a succesului profesional, în sensul că pregătirea generală este preferabilă celei dintâi...

Mai mult Articole

COSTUL ASCUNS AL GRATUITĂȚILOR

 

Motto 1: „În viață nimic nu este gratis, totul se plătește”.

Motto 2: „Când primești un lucru gratuit trebuie să te întrebi cât vei plăti în plus pentru alte lucruri”.

Motto 3: „Gratuitățile sunt modalități mascate prin care vânzătorii de produse sau servicii se asigură că beneficiarii acestor facilități vor deveni clienții lor”.

Viața noastră cea de toate zilele este plină de gratuități. Este suficient să ne gândim la biletele oferite gratis care ne permit accesul la diferite evenimente sportive, culturale sau artistice, abonamentele gratuite oferite de companii din cele mai diverse domenii (spre exemplu, al serviciilor întreținere sau de înfrumusețare).

Dar perla coroanei gratuităților este internetul, care abundă de gratuități și oferte...

Mai mult Articole

DESPRE SPORIREA IMUNITĂȚII SAU DESPRE „CE NU MĂ OMOARĂ MĂ FACE MAI PUTERNIC”

Motto 1: „Omul trecut ocazional prin greutăți este ca fierul trecut prin procesul călirii”.

Motto 2: „Omul ferit de orice încercări, precum și omul supus continuu efectelor nocive ce-i forțează limitele nu devine mai rezistent, ci mai fragil”.

Motto 3: „Cnoașterea prin încercări și greșeli va fi întotdeauna superioară cunoașterii academice de „laborator”, iar organismele călite în focul provocărilor vor fi mai puternice decât acelea dezvoltate sub un „colopot de sticlă” (N. Taleb).

Nietzsche a spus că: „ce nu mă omoară mă face mai puternic”.

Atât anterior lui Nietzsche, cât și după el, oamenii au căutat permanent modalități prin care să-și crească rezistența la factori nocivi, față de pericole sau față de evenimente imprevizibile (riscuri)...

Mai mult Articole

EFECTUL ADICTIV AL REŢELELOR SAU SISTEMELOR INFORMATICE

  

Platon spunea că lumea formelor şi a ideilor este imuabilă şi eternă, în timp ce lumea materială este în continuă schimbare. În opinia lui Platon, lumea materială nu este una reală, ci este o palidă umbră a lumii autentice – lumea formelor[1].

El era de părere că, separat de lumea materială, există o lume a formelor sau ideilor. El susţinea că orice obiect material are în lumea ideilor un echivalent perfect. Astfel, spre exemplu, în lumea ideilor există patul perfect, iar în lumea materială o versiune inferioară a patului (cel pe care-l ştim) văzut de noi.

În debutul acestui material, m-am gândit că ar fi util să spun un banc despre un pescar ce pecuia dintr-o barcă într-un lac...

Mai mult Articole

CURSA NEBUNĂ A CREȘTERII ECONOMICE

 

 

Majoritatea celor care conduc statele lumii contemporane au credința că nivelul de trai al locuitorilor Planetei Albastre este dependent de starea economiei, respectiv dacă economia este în creștere și bunăstarea, în general, este în urcare, iar dacă economia este în recesiune, nivelul de trai al oamenilor va scădea și el.

Această opinie este una acceptată atât în mediile politice, cât și în alte sfere ale societății, considerându-se că, atunci când economia este în creștere, cei mai mulți membri ai speciei noastre pot spera în mod real la o îmbunătățire a nivelului lor de trai.

În mod aparent inexplicabil, nu numai administrațiile din statele democratice consideră ca fiind foarte importantă creșterea economică, ci și cele din state cu regimuri politi...

Mai mult Articole

CUGETĂRI DESPRE VIITOR

 

„Pentru a dăinui, ca specie, omul trebuie să fie mult mai preocupat de viitor, să fie foarte atent cu mediul, să reglementeze strict modul de folosire a inteligenței artificiale și a descoperirilor științifice cu potențial malign, statele bogate să fie mai altruiste și generoase cu cele sărace, implicându-se vizibil în ridicarea nivelului de trai al acestora, organizațiile internaționale să beneficieze de pârghii reale care să poată fi folosite în interesul umanității şi investirea în educație sănătoasă, lipsită de elemente naționaliste, totalitariste sau religioase fundamentaliste”.

„Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relațiile interumane” (A. Einstein).

„Profeţia este de multe ori cauza principală a evenimentelo...

Mai mult Articole