EVAZIUNEA FISCALĂ ŞI OPTIMIZAREA FISCALĂ (EVAZIUNEA FISCALĂ LEGALĂ)

Motto 1: „Când este vorba despre plata impozitelor patriotismul dispare” (G. Orwell).

Motto 2: “Impozitele, până la urmă, sunt cotizaţiile pe care le plătim pentru privilegiul de a fi membrii unei societăţi organizate” (Franklin D. Roosevelt).

Motto 3: „Niciun cetățean nu are datoria patriotică de a plăti maximum de taxe” (Helvering V. Gregory, Judecător al Curții Supreme de Justiție a S.U.A.).

 

  1. Aspecte introductive

Într-o societate ideală, care foarte probabil va rămâne multă vreme un deziderat intangibil al omului, contribuabilii ar trebui să-și îndeplinească benevol obligațiile fiscale, achiesând din convingere la spusele lui Montesquieu, conform cărora impozitele reprezintă parte din averea fiecăruia, cedată pentru a te bucura de ceea ce-ți rămâne...

Mai mult Articole

DESPRE CUNOAȘTEREA SLĂBICIULILOR ȘI VIRTUȚILOR CONSUMATORULUI SAU ECONOMIA COMPORTAMENTALĂ

Economia, înțeleasă ca ansamblul activităților productive, comerciale și de prestare de servicii, destinate satisfacerii unor nevoi sau interese sociale, poate fi abordată din diverse perspective și, în funcție de unghiul de vedere din care este observată, se consideră că se spune legilor naturii, matematicii ș.a. și, mai recent, se apreciază că este obedientă față de precepetele psihologiei.

Unul dintre cei ce susțin punctul de vedere, potrivit căruia, prin îmbinarea descoperirilor psihologiei cu înțelegerea practică a stimulentelor și comportamentelor piețelor se obțin rezultate foarte bune, este Richard H. Thaler, care este considerat întemeietorul economiei comportamentale. Acesta pune Oamenii în centrul analizei sale și le studiază slăbiciunile din persp...

Mai mult Articole

CRIMINALITATEA INFORMATICĂ (CYBERCRIME – INFRACȚIUNILE INFORMATICE). ASPECTE GENERALE

 

În sens restrâns, cybercrime (criminalitatea informatică) cuprinde infracțiunile comise prin intermediul sistemelor informatice (infracțiunile informatice propriu-zise), iar în sens larg include, pe lângă infracțiunile informatice propriu-zise [art. 249 C. pen. (frauda informatică), art. 360-365 C. pen. (accesul ilegal la un sistem informatic, interceptarea ilegală a unei transmisii informatice, alterarea integrității datelor informatice, perturbarea funcționării unui sistem informatic, trasferul neutorizat de date informatice și operațiunile ilegale cu dispozitive sau programe informatice), art. 325 C. pen. (falsul informatic) și art. 374 alin. (2) C. pen. (pornografia infantilă prin sisteme informatice)], și infracțiunile prin mijloace de plată electronică [art...

Mai mult Articole

SUPRASPECIALIZARE SAU PREGĂTIRE GENERALĂ

 

Cel puțin odată în viață, majoritatea oamenilor sunt în situația de a decide dacă să urmeze o pregătire foarte specializată sau una generală.

În secolul trecut, era larg răspândită, în special în Occident, opinia conform căreia cea mai bună alegere este specializarea în anumite domenii cât mai restrânse, considerându-se că nivelul de pregătire crește direct proporțional cu îngustarea domeniului abordat.

Însă, în ultimii ani, se constată o reconsiderare a punctului de vedere că specializarea este o garanție a succesului profesional, în sensul că pregătirea generală este preferabilă celei dintâi...

Mai mult Articole

COSTUL ASCUNS AL GRATUITĂȚILOR

 

Motto 1: „În viață nimic nu este gratis, totul se plătește”.

Motto 2: „Când primești un lucru gratuit trebuie să te întrebi cât vei plăti în plus pentru alte lucruri”.

Motto 3: „Gratuitățile sunt modalități mascate prin care vânzătorii de produse sau servicii se asigură că beneficiarii acestor facilități vor deveni clienții lor”.

Viața noastră cea de toate zilele este plină de gratuități. Este suficient să ne gândim la biletele oferite gratis care ne permit accesul la diferite evenimente sportive, culturale sau artistice, abonamentele gratuite oferite de companii din cele mai diverse domenii (spre exemplu, al serviciilor întreținere sau de înfrumusețare).

Dar perla coroanei gratuităților este internetul, care abundă de gratuități și oferte...

Mai mult Articole

DESPRE SPORIREA IMUNITĂȚII SAU DESPRE „CE NU MĂ OMOARĂ MĂ FACE MAI PUTERNIC”

Motto 1: „Omul trecut ocazional prin greutăți este ca fierul trecut prin procesul călirii”.

Motto 2: „Omul ferit de orice încercări, precum și omul supus continuu efectelor nocive ce-i forțează limitele nu devine mai rezistent, ci mai fragil”.

Motto 3: „Cnoașterea prin încercări și greșeli va fi întotdeauna superioară cunoașterii academice de „laborator”, iar organismele călite în focul provocărilor vor fi mai puternice decât acelea dezvoltate sub un „colopot de sticlă” (N. Taleb).

Nietzsche a spus că: „ce nu mă omoară mă face mai puternic”.

Atât anterior lui Nietzsche, cât și după el, oamenii au căutat permanent modalități prin care să-și crească rezistența la factori nocivi, față de pericole sau față de evenimente imprevizibile (riscuri)...

Mai mult Articole

EFECTUL ADICTIV AL REŢELELOR SAU SISTEMELOR INFORMATICE

  

Platon spunea că lumea formelor şi a ideilor este imuabilă şi eternă, în timp ce lumea materială este în continuă schimbare. În opinia lui Platon, lumea materială nu este una reală, ci este o palidă umbră a lumii autentice – lumea formelor[1].

El era de părere că, separat de lumea materială, există o lume a formelor sau ideilor. El susţinea că orice obiect material are în lumea ideilor un echivalent perfect. Astfel, spre exemplu, în lumea ideilor există patul perfect, iar în lumea materială o versiune inferioară a patului (cel pe care-l ştim) văzut de noi.

În debutul acestui material, m-am gândit că ar fi util să spun un banc despre un pescar ce pecuia dintr-o barcă într-un lac...

Mai mult Articole

CURSA NEBUNĂ A CREȘTERII ECONOMICE

 

 

Majoritatea celor care conduc statele lumii contemporane au credința că nivelul de trai al locuitorilor Planetei Albastre este dependent de starea economiei, respectiv dacă economia este în creștere și bunăstarea, în general, este în urcare, iar dacă economia este în recesiune, nivelul de trai al oamenilor va scădea și el.

Această opinie este una acceptată atât în mediile politice, cât și în alte sfere ale societății, considerându-se că, atunci când economia este în creștere, cei mai mulți membri ai speciei noastre pot spera în mod real la o îmbunătățire a nivelului lor de trai.

În mod aparent inexplicabil, nu numai administrațiile din statele democratice consideră ca fiind foarte importantă creșterea economică, ci și cele din state cu regimuri politi...

Mai mult Articole

CUGETĂRI DESPRE VIITOR

 

„Pentru a dăinui, ca specie, omul trebuie să fie mult mai preocupat de viitor, să fie foarte atent cu mediul, să reglementeze strict modul de folosire a inteligenței artificiale și a descoperirilor științifice cu potențial malign, statele bogate să fie mai altruiste și generoase cu cele sărace, implicându-se vizibil în ridicarea nivelului de trai al acestora, organizațiile internaționale să beneficieze de pârghii reale care să poată fi folosite în interesul umanității şi investirea în educație sănătoasă, lipsită de elemente naționaliste, totalitariste sau religioase fundamentaliste”.

„Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relațiile interumane” (A. Einstein).

„Profeţia este de multe ori cauza principală a evenimentelo...

Mai mult Articole

CUGETĂRI ȘI AFORISME LOGICE

 

„Logica este anatomia gândirii” (J. Loke).

 „Printr-un simplu discurs, iar uneori printr-o singură expresie sau sintagmă, se pot emite mesaje care să ducă la schimbări importante sau fundamentale în societate și cele spuse să reziste mileniilor”.

„Mintea intuitivă e un dar sfânt, iar logica un servitor credincios” (A. Einstein).

„În afara logicii totul este întâmplare” (L. Wittgenstein).

„Logica nu este o doctrină, ci o imagine în oglindă a lumii” (L. Wittgenstein).

„Foarte simplu spus, logica ne învață să gândim și să ne exprimăm corect”.

„Logica este știință, tehnică și, în același timp, artă”.

„Termenii sunt cuvintele sau grupurile de cuvinte (sintagmele, expresiile) prin care se exprimă noțiunile (conceptele)”.

„Din...

Mai mult Articole

CUGETĂRI ECONOMICE

 

„Analizând cu atenție perioadele de gandoare și cele de decădere economică, luând în considerare și informații oferite de alte discipline, precum psihologia, etica, bilogia, istoria etc. se poate susține că economia se comportă ca un organism”.

 „Epoca produsului unic destinat tuturor s-a încheiat. Acum, noii făuritori de gusturi sunt consumatorii. Societatea parcurge drumul invers, de la o piață de mase la o piață de nișe, iar mediul virtual canalizează rapid cererea prin rețeaua de nișe” (C. Anderson).

„Lumea se schimbă, deoarece de la economia raftului fizic, bazată pe contactul cu produsul, care poate fi încercat, testat sau gustat, constatăm că are loc trecerea la economia raftului virtual”.

„Sacoșa fizică pierde în mod vizibil teren în favoa...

Mai mult Articole

CUGETĂRI DESPRE CORUPȚIE

 

 „Am dus o politică bazată pe teroare și am plătit pentru asta. Am pus pe roate consensul asupra politicii terorii, apoi am plecat acasă. Mi-am bazat politica terorii pe cătușe, pe conceptul că toți «ceilalți» erau niște infractori, pe teama că cei care nu gândeau ca mine erau niște delincvenți. Azi, când am ajuns la vârsta a treia, realizez că și ideile altora trebuie respectate” (A. Di Pietro).

Corupția sănătoasă se hrănește cu resurse care sunt deturnate din fondurile publice sau care nu mai ajung în acest loc”.

„Neîncrederea în instituții sau autorități publice generează efectul bulgărelui de zăpadă care crește în volum pe măsură ce se rostogolește în societate”.

„Fenomenul corupției funcționează după regula vaselor comu...

Mai mult Articole

AFORISME, ADAGII ȘI CUGETĂRI DESPRE CURAJ ȘI LAȘITATE

  

Curajul înseamnă să ai puterea să te ridici și să vorbești. Curajul înseamnă, de asemenea, să te așezi și să asculți (W. Churchill).

„Dum spiro spero” (cât timp mai respir, sper).

 „Mai bine să vorbească faptele decât să făptuiască vorbele”.

„Curajul conține geniu, putere și magie” (Goethe).

„Curajul este o atitudine, adică o stare de spirit, care vine, stă puțin și pleacă”.

 „De regulă, actul de curaj este dictat de inimă, iar actul de lașitate este impus de minte”.

„Omul curajos luptă cu primejdiile, în timp ce lașul are o atitudine orientată spre evitarea acestora”.

„De regulă, omul curajos este considerat demn și cu suflet nobil, iar lașul este considerat nedemn și ignobil”.

„Omul curajos nu este un om neînfricat...

Mai mult Articole

AFORISME ȘI CUGETĂRI DESPRE MODESTIE ȘI AROGANȚĂ

 

„Modestia este fundația solidă a tuturor virtuților” (Confucius).

„Modestia este calitatea celor care nu au alte calități” (Napoleon Bonaparte).

„Modestia este o calitate care poate fi asociată atât unui om simplu şi necultivat, cât și unui om inteligent și cultivat, după cum și aroganța poate fi o caracteristică a unui om educat sau a unui om needucat”.

„Subcultura tupeului este frecvent întâlnită, în timp ce modestia este, dimpotrivă, o rara avis (pasăre rară)”.

„Prin comparație cu tupeistul, care mai mereu iese în față și se manifestă arogant pe scena socială, omul modest este liniștit și discret în peisajul social”.

„Aroganța este întâlnită atât la nivelul omului simplu, cât și în fruntea societății contemporane, în cadrul instituț...

Mai mult Articole

ERRARE HUMANUM EST SAU A GREŞI ESTE OMENEŞTE

 

Adagiul errare humanum est are o răspândire relativ consistentă în limbajul comun, dar formele complete ale acestuia sunt mai puţin cunoscute sau utilizate în comunicare.

Cea mai folosită dintre formele extinse ale acestui adagiu este cea atribuită lui Seneca, respectiv: errare humanum est, sed perseverare diabolicum [a greşi este omeneşte, dar a persevera (în greşeală) este diabolic].

Înainte de Seneca, Cicero scrisese (în Philippica) o cugetare asemănătoare, folosind următoarele cuvinte „cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare” (orice om poate greşi, numai prostul stăruie în greşeală).

Iar cu câteva secole mai devreme, Confucius a spus: „nu este nimic rău că am comis o greșeală, atât vreme cât n-o repetăm”.

Di...

Mai mult Articole

CUGETĂRI FILOZOFICE MEDIEVALE PRERENASCENTISTE (SECOLELE III-XV)

 

Odată cu debutul decăderii Imperiului Roman, în Europa putem discuta despre începutul  Evului Mediu, perioadă în care cultura europeană a pierdut treptat moștenirea culturală romano-greacă.

Printre puținii filozofi medievali care au lăsat idei valoroase posterității, pot fi menționați: Plotin[1], Augustin de Hippona (Sf. Augustin)[2], Avicenna (Ibn Sînă)[3], Averroes (Ibn Rushd)[4], Muhammad Rumi (uneori i se spune Mawlana)[5]  și Toma de Aquino[6].

În continuare redau o parte dintre cele mai importante cugetări medievale prerenascentiste.

„Universul inteligibil este doar raţiune şi nu s-ar mai putea naşte încă un altul care să fie doar raţiune, ci dacă se năştea un altul trebuia să fie inferior aceluia, nefiind raţiune, dar nici materie căci materia nu este ordon...

Mai mult Articole

PARADOXUL ȘI LEGILE IPOCRIZIEI

Motto: Adresându-se fariseiilor fățarnici, Iisus Hristos le-a spus că seamănă: „cu mormintele cele văruite, care pe dinafară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morți și de toată necurățenia. Așa și voi, pe dinafară vă arătați drepți, oamenilor, înăuntru însă sunteți plini de fățărnicie și de fărădelege” (Matei 23, 27-28).

Legile ipocriziei:

Ipocrizia se manifestă în toate sferele societății.

În orice zonă a relațiilor sociale, ipocrizia se manifestă într-o proporție majoritară.

Ipocrizia este biunivocă, întrucât nu numai ipocriții, ci și victimele acestora au, de regulă, atitudini nesincere.

Termenii ipocrizie și franchețe se află în relație de antonimie, deoarece primul este opusul celuilalt...

Mai mult Articole

Cugetări despre politică

 

„Politica este o activitate exercitată, de cele mai multe ori, de către persoane care suferă de inadecvare”.

„Ticăloşii din sistemul puterii se implică nelegal, imoral şi ascuns în urzeala tronurilor”.

„Un popor care alege politicieni corupți, impostori, hoți și trădători nu este victimă, ci este complice” (G. Orwell).

„Avem oamenii politici pe care-i merităm”.

„Cel care lasă ca lumea sau partea sa de lume să aleagă pentru el planurile sale în viaţă nu are nevoie de nicio altă societate decât cea proprie maimuţelor” (J.S. Mill[1]).

„Politica s-a născut când primul ticălos l-a întâlnit pe primul prost” (parafrază după Voltaire, care vorbea despre religie nu despre politică).

„Numai unii dintre cei care votează chiar contează”.

Mai mult Articole

BIG BROTHER (FRATELE CEL MARE) – personaj fictiv sau există și stă cu ochii pe noi?

 

Nu înseamnă că ești nebun dacă faci parte dintr-o minoritate, chiar și dintr-o minoritate dintr-un singur om” (G. Orwell).

FRATELE CEL MARE și ochii săi atotvăzători, personaj creat de G. Orwell în cartea sa – O mie nouă sute optzeci și patru[1] – este frecvent invocat și, cu toate că are o vârstă respectabilă (aproximativ 70 de ani), produce încă valuri de interes.

Potrivit lui Orwell, adevărul FRATELUI CEL MARE nu este cel care are acoperire în realitate, în faptele sau evenimentele produse, ci este acela stabilit de Ministerul Adevărului. Această autoritate are competența de a reconstrui adevărul în funcție de nevoile prezentului.

FRATELE CEL MARE este liderul suprem, și stă cu ochii pe toată lumea, prin intermediul tele-ecranelor, iar Polliți...

Mai mult Articole