DESPRE CONFLICTE, CONCURENȚĂ ȘI COLABORARE

Motto 1: „Homo homini lupus est” (Omul este lup pentru oameni).

Motto 2: „Homo sacra res homini” (Omul este zeu pentru oameni).

Dintre multiplele tipuri de relații intraumane, trei dintre el pot fi considerate deosebit de importante din punct de vedere social, în special din perspectiva consecințelor pe care le determină. Este vorba despre relațiile de conflict (dușmănie), concurență (competiție) și colaborare (conlucrare, cooperare).

Starea de conflict între oameni poate avea felurite niveluri și forme și este una care generează efecte negative pentru toți cei implicați, chiar dacă proporțiile pentru participanți sunt diferite. Orice conflict consumă inutil resurse, produce pierderi umane sau materiale și cauzeză suferințe temporare sau permanente...

Mai mult Articole

DESPRE RESPECTUL ȘI DISPREȚUL FAȚĂ DE LEGE

În societatea contemporană sunt două categorii de oameni, și anume cei care respectă legile fie din convingere, fie din teama de sancțiuni și indivizii care disprețuiesc legile, încălcându-le, considerând că sunt nedrepte, crezând că pot evita răspunderea pentru nesocotirea lor sau că legile au caracter facultativ.

Evantaiul motivelor avute în vedere de către cei care respectă legile sau, dimpotrivă, de către cei care le încalcă, este mai extins decât reise din simpla inventariere a celor prezentate mai sus. Aici, însă, nu vom insista asupra resorturilor de natură psihică ale celor care decid să se conformeze sau, din contră, să nu se supună legilor.

Fiind creație a omului, legile sunt naturalmente imperfecte și sunt susceptibile de critici, deoarece sunt...

Mai mult Articole

CUGETĂRI ȘI ADAGII DESPRE OM ȘI SOCIETATE

 

Dubito, ergo cogito; cogito, ergo sum” (“cuget, mă îndoiesc; cuget, deci exist” – R. Descartes[1]).

„Dacă ești om cu mine sunt om cu tine” (legea lui Ohm, aplicabilă în societateJ).

„Viața este un joc care se supune următoarei reguli: indiferent de varianta în care hazardul a așezat zarurile în trecutul nostru, la următoarea aruncare acesta le poate potrivi la fel sau le poate aranja în oricare altă variantă dintre cele posibile”.

Orice om cu nivel intelectual mediu – categorie în care se încadrează majoritatea oamenilor – are în zestrea sa biologică de aptitudini, alături de inteligență, principalele calități sau însușiri care îi conferă posibilitatea, cel puţin teoretică, să ajungă pe cel mai înalt nivel social sau profesional...

Mai mult Articole

DEMOCRAȚIA: DICTATURA UNEI PĂRȚI DIN CEI CARE VOTEAZĂ

 

Cel care lasă ca lumea sau partea sa de lume să aleagă pentru el planurile sale în viaţă nu are nevoie de nicio altă societate decât cea proprie maimuţelor” (J.S. Mill[1]).

„Numai unii dintre cei care votează chiar contează”.

„Democraţia este dictatura majorităţii” (J.S. Mill[2]).

Cel puțin teoretic, democrația este considerată o formă de organizare a statului (regim politic) în care puterea este exercitată de popor. După alegeri, auzim deseori expresii de genul: Aceasta a fost voința poporului!; Așa a vrut poporul; Poporul a votat!; Poporul are întodeauna dreptate! ș.a.

În peisajul public, întâlnim din ce în ce cu mai mare frecvent întrebarea: Este democrația o formă de organizare etatică în care poporul chiar guvernează? Sau, formulată într-o alt...

Mai mult Articole

CUGETĂRI DESPRE LIMBAJ ȘI COMUNICARE

  1. Despre limbaj

Când vorbești, să nu uiți că cei care te ascultă sunt oameni ca tine și se așteaptă să te comporți ca un om obișnuit”.

 „În viaţa oamenilor şi a societăţilor, limbajul este factorul cel mai important dintre toate” (Ferdinand de Saussure[1]).

Omul datorează ceea ce a ajuns, în primul rând, limbajului foarte dezvoltat, comparativ cu cel specific celorlalte animale”.

Omul este o ființă gânditoare și bârfitoare”.

Bârfa a fost primul drog consumat de om în cantități nerecomandate și a continuat să aibă același efect adictiv”.

„Omul este o ființă bârfitoare nu pentru că este o fire gânditoare, ci pentru că este prin natura sa o ființă curioasă”.

„Firea bârfitoare a omului este cauza dezvoltării robusteții gân...

Mai mult Articole

ARMONIZAREA INTERESELOR SOCIALE – LEGE MORALĂ SUPREMĂ

Morala este sistemul regulilor (normelor) de bună conviețuire a oamenilor, în relațiile individuale sau în raport cu societatea (comunitatea)[1]. Termenul cel mai apropiat, din punct de vedere semantic, de morală este termenul etică. O conduită morală este cea care respectă reguli precum: „Să faci bine!”; „Să fii corect!”; „Să fii cinstit!”; „Să pui interesul public în fața celui individual!

Într-o altă exprimare, se poate spune că morala – ca sistem de reguli interumane – are ca finalitate obținerea binelui și evitarea răului, ceea ce determină concluzia conform căreia omul moral își diriguiește comportamentul făcând binele, în timp ce omul imoral își dirijează conduita făcând răul.

Din modul în care se discută despre morală, cinev...

Mai mult Articole

DESPRE ROLUL OMULUI ÎN SOCIETATE ȘI RELAȚIILE CU CEILALȚI

  1. Cugetări și adagii despre societate

 „Mulțimile sunt extrem de contagioase” (M. de Montaigne).

Limitele virtuţii odată depăşite şi încălcate, te afli în calea viciului” (M. de Montaigne).

Viața este doar o mișcare a membrelor” (T. Hobbes).

Atât timp cât oamenii trăiesc fără a exista o putere comună care să-i ţină pe toţi în frâu, ei se află în acea condiţie care se numeşte război al tuturor împotriva tuturor” (T. Hobbes).

Cei care sunt nemulţumiţi de monarhie o numesc tiranie, cei care sunt nesatisfăcuţi de aristocraţie o numesc oligarhie; de asemenea, cei care se simt dezolaţi de democraţie o numesc anarhie” (T. Hobbes).

În afara simțurilor, a gândurilor și a succesiunii acestora, mintea omului nu prezintă nicio altă miș...

Mai mult Articole

LIMBAJUL ȘI COMUNICAREA

 

1. Despre limbaj

Când vorbești, să nu uiți că cei care te ascultă sunt oameni ca tine și se așteaptă să te comporți ca un om obișnuit”.

 „În viaţa oamenilor şi a societăţilor, limbajul este factorul cel mai important dintre toate” (Ferdinand de Saussure[1]).

Omul datorează ceea ce a ajuns, în primul rând, limbajului foarte dezvoltat, comparativ cu celelalte animale”.

Omul este o ființă gânditoare, dar și bârfitoare”.

Bârfa a fost primul drog consumat de om în cantități nerecomandate și a rămas cu același efect adictiv”.

Pentru bărbații și femeile considerați individual (…) Este mult mai important să știe cine urăște pe cine în ceata lor, cine se culcă cu cine, cine este onest și cine este un șarlatan” (Harari).

 „...

Mai mult Articole

PROVERBE ŞI CUGETĂRI ACTUALIZATE (II)

1. Despre rostul vieții

Ceea ce facem, depinde de ceea ce suntem, dar trebuie adăugat că suntem într-o oarecare măsură, ceea ce facem (H. Bergson[1])”.

„Viața este un drum unic sub formă de cerc, întrucât apărem din neant și dispărem în același loc”.

 „Istoria a început când oamenii au inventat zeii și se va sfârși când oamenii vor deveni zei” (Y.N. Harari).

 „Aproape pe neobservate, de după cortina istoriei, iese un nou curent de gândire – religia informației, denumită dataism”.

Patria, onoarea, libertatea nu sunt nimic: universul se învârte în jurul unei perechi de fese, asta este totul…” (J.P. Sartre).

Calea către fericire constă într-o diminuare organizată a muncii” (B. Russell[2]).

Munca l-a creat pe om” (F. Engels)...

Mai mult Articole

PROVERBE ACTUALIZATE (I)

  • Despre abordarea viitorului

„Ce poți face azi nu lăsa pe mâine” (varianta originală).

 „Ce poți face azi nu lăsa pe mâine, ci lasă pe poimâne ca să ai două zile libere” (varianta veselă).

 „Ce poți face azi nu lăsa pe mâine mai ales dacă este în interesul tău pentru că viitorul este incert” (varianta actualizată).

  • Despre urmărirea unui scop și ratarea lui

„Unde dai și unde crapă!” (varianta originală).

„Când dai fii atent să nu-ți crape pantalonii din cauza încordării” (varianta veselă).

„Înainte de a face ceva să fii sigur că știi ce faci și situația nu-ți scapă de sub control” (varianta reconfigurată).

„Cine sapă groapa altuia, cade el în ea” (varianta originală).

„Cine sapă groapa altuia trebuie să aibă pregăt...

Mai mult Articole

APA, AURUL ŞI ECONOMIA

Cei mai mulți dintre noi, atunci când compară valoarea apei cu cea a aurului sau a altor lucruri foarte scumpe, dar care nu sunt absolut necesare pentru existenţa omului, foarte probabil vor spune că aurul sau celelalte bunuri de lux sunt evident mult mai valoroase decât apa.

Produsele-unicat, produsele cu ediție limitată, operele artistice originale și, în general, toate bunurile la care accesul achiziționării este restricţionat de preţurile exorbitante sunt evaluate potrivit unor factori sau criterii atipice, între care un loc important îl ocupă factorii de natură psihologică, precum: ostentația puterii; snobismul; pasiunea deosebită pentru artă; scopul speculativ al consumatorului.

Sunt oameni pentru care deținerea lucrurilor scumpe, la care accesul este foarte li...

Mai mult Articole

DE UNDE VENIM ȘI ÎNCOTRO MERGEM?

 

Motto 1: „Istoria a început când oamenii au inventat zeii și se va sfârși când oamenii vor deveni zei” (Y.N. Harari).

Motto 2: „Viața este un drum sub formă de cerc, întrucât apărem din neant și dispărem în același loc”.

Homo sapiens (omul actual), singura specie existentă în prezent din genul hominizilor, are o istorie zbuciumată, care începe cu circa 70.000 de ani în urmă, odată cu așa-numita Revoluție Cognitivă[1]. Alături de această revoluție, despre care se consideră că a dat startul istoriei, în literatura de specialitate sunt menționate încă două, respectiv Revoluția Agricolă (a început cu circa 12.000 de ani în urmă) și Revoluția Științifică (a început cu aproximativ 500 de ani în urmă)[2].

De la începutul istoriei și până ...

Mai mult Articole

UNDE DAI ȘI UNDE CRAPĂ (EFECTUL FLUTURELUI)

 

Motto 1: „Uneori, oamenii își propun anumite obiective și le ating, iar alteori le ratează, producându-se, însă, rezultate nedorite sau neprevăzute”.

Motto 2: „Cine sapă groapa altuia, cade în ea”.

Proverbul unde dai și unde carpă este susceptibil de multe accepțiuni, dar toată lumea este de acord că acesta este valabil în acele situații în care obiectivele urmărite sau rezultatele așteptate nu se produc, survenind însă alte consecințe neurmărite sau neașteptate.

O poveste care pune în lumină acest aforism este ce cunoscut sub denumirea efectul fluturelui[1]...

Mai mult Articole

DESPRE EGALITATE ŞI ECHITATE SAU DESPRE CAI ȘI VRĂBIUȚE

Motto: „Oamenii se nasc inegali, astfel că revine statului sarcina de a-i pune pe toţi membrii societăţii pe picior de egalitate juridică. Apoi, statul trebuie să asigurare echitatea socială”.

Este egalitatea juridică suficientă pentru a garanta durabilitatea societăţii? Unii vor spune că, în principiu, existența dispozițiilor legale pentru asigurarea egalității în fața legii este condiția necesară pentru caracterizarea unei societăți ca fiind justă.

Alții vor spune că egalitatea tuturor în fața legii nu este suficientă pentru asigurarea premiselor unei societăți durabile...

Mai mult Articole

CUGETĂRI ALE LUI MARCUS AURELIUS

 

„Durata vieții oamenești e un punct, substanța sa – un flux, senzația – obscură, întrega alcătuire a trupului – sortită unei rapide putrefacții, sufletul – un vârtej, soarta – greu de ghicit, faima – nesigură; pe scurt, tot ce ține de trup e un fluviu, iar tot ce ține de suflet – un vis și o vanitate, viața este un război și un popas făcut de un străin, iar renumele peste ani – uitare. Cine poate, așadar, să ne însoțească în viață? Un singur și unic lucru: filozofia[1]”.

 „Nu-ți irosi partea rămasă din viață făcându-ți idei asupra situației sau faptelor celorlalți, de vreme ce nu faci aceasta în vederea interesului comun...

Mai mult Articole

DILEMA MĂGARULUI

Motto: Când nu ştii pe ce drum să mergi oricare este la fel de bun sau de prost.

În rândurile de sub acest titlu vreau să surprind situaţia pe care mulţi dintre noi o trăim când pe drumul vieţii întâlnim mai multe variante de traseu şi fiecare dintre acestea pare la fel de bună pentru noi sau de proastă.

De unde vine sintagma dilema măgarului sau echivalenta acesteia – paradoxul măgarului? Dilema măgarului este atribuită filozofului medieval J. Buridan[1], cunoscută şi ca Măgarul lui Buridan.

Pe scurt, povestea îl are ca personaj pe un măgar căruia îi este, în acelaşi timp, atât sete, cât şi foame. În faţa acestuia, la distanţă egală faţă de gura lui, se află un recipient cu apă şi altul cu ovăz...

Mai mult Articole

VIAȚA CA UN JOC DE NOROC

 

Motto: Viața este un joc care se supune următoarei reguli: indiferent de varianta în care hazardul a așezat zarurile în trecutul nostru, la următoarea aruncare acesta le poate potrivi la fel sau le poate aranja în oricare altă variantă dintre cele posibile.

Mulți oameni iubesc jocurile de noroc, unii pentru simpla plăcere, iar alții pentru plăcere și, în același timp, pentru a câștiga. Aceștia sunt cei care, de fapt, pariază pe noroc, pentru mângâierea căruia folosesc strategii colective, se bazează pe superstiții sau apelează la teoria probabilităților. Uneori, câștigă, dar de cele mai multe ori pierd...

Mai mult Articole

DESPRE EFECTUL DOMINOULUI

 

Expresia efect de domino a fost inspirată de jocul cu același nume (domino[1]) și are accepțiunea unei reacții în lanț, care se presupune că se va declanșa imediat ce prima piesă (eveniment sau fenomen) a jocului se prăbușește (produs).

Efectul dominoului este invocat deseori pentru a descrie evenimente ori fenomene politice, economice sau sociale. Practic, nu există niciun domeniu sau sector în care să nu fie pomenit acest efect, chiar dacă expresiile utilizate sunt altele, ca de exemplu: spirala inflaționistă, valul scumpirilor, lanțul slăbiciunilor, avalanșa scumpririlor, înlănțuirea necazurilor, reacție în lanț etc.

Teoria dominoului a fost o doctrină aplicată de Statele Unite ale Americii în timpul Războiului Rece, pentru a justifica intervenția militară...

Mai mult Articole

CORUPȚIA ÎN MEDIUL PRIVAT

Existența corupției este dăunătoare pentru societate, mai ales dacă avem în vedere mediul public, deoarece se hrăneşte cu resurse deturnate din fondurile adunate de la contribuabili și care nu sunt folosite conform destinației lor legale.

Când discutăm despre corupție, în general, și despre corupția din domeniul privat, în special, ne imaginăm un fenomen complex care se manifestă mai mult sau mai puțin vizibil pe planul relațiilor sociale.

Există corupție în mediul privat? Este necesară sau cel puțin oportună sancționarea corupției în sectorul privat?

Corupția există și în mediul privat și, chiar dacă nu are un impact social similar cu cel al corupției din mediul public, totuși, aceasta perturbă derularea normală a relaţiilor sociale, determinând consecințe ne...

Mai mult Articole

PARADOXUL BĂRBIERULUI

Paradoxul bărbierului[1] este un enunţ care implică o problemă aparent insolubilă. Problema ce stă la baza acestui paradox este următoarea. Într-o localitate există un singur bărbier, care prestează serviciile conform regulii: îi bărbieresc numai pe oamenii care nu se rad singuri şi doar pe aceştia.  Enunţul problemei ar putea fi adaptat la tuns, presupunând că într-un sat există un singur frizer[2], care îşi desfăşoară activitatea potrivit regulii: îi tund numai pe oamenii care nu se tund singuri şi numai pe aceştia.

B. Russell a formulat acest paradox prin referire la singurul poştaş dintr-o localitate.

În oricare dintre aceste variaţiuni ale paradoxului, întrebarea la care trebuie să răspundem este: Cel în cauză (bărbierul, frizerul sau poştaşul), se rade...

Mai mult Articole